Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΩΝ
AEIETHPIAEMON
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27112
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Der Standard: Oxı
δεν Πηναινουν όλα
Ημίθεοι οι Ελληνες
στρα α στην
Διάγγελμα Αλ. Τσίπρα νεμάτο συμβολισμούς
Ελλάδα
Μερικές αλήθειες
Που Πονουν
Μιλώντας για την επόμενη μέρα της χώο Αλέξης Τσίπρας ννέας εποχής «δεν θα διαποίξουμε την ufel
των μνημονίαν», «δε θα αφήσουμε τη λήθη
Η οικονομία επεχτείνεται και πάλι, η ανεοεν
ξυ άλλων, στην
α που οδήγησαν τη
ώρα στα μνημόνια». Διότι όπως είπε αυτά
α της ιστορίας της, σε χρόνο
Όπως αναφέρει, «όχι, δεν πηγαίνουν όλα στρα.
εστωτα
Φτάσαμε στον προορισμό μας, βγήκα.
με από τα μνημόνια, αλλά δεν τελειώσαμε
λι, η ανεργία υποχωρεί χαι οι ε
ι «τώρα που φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας, έχουμε τη δύναμη να
άλλα προϊόντα στο εξωτερικό Από αυτή την εβδοΜικρότερο κατά 527
εκατ. ευρω το ισοζυγιο
τρεχουσών
σνναλλαγών
συμε την 1 ακη πα χέρια οις ο υπο
«- με α στην πατρίδα μας ξημενει μια
θπου γός είτε ότι η
Ούσ σεια που
Αλ ξης
Τσίπρας είπε ότι «από σήμερα, ξεχνουμε με όραμα
μνημόνια επιτέλους τελείωσαν» χαι «η χώρα μας α
queu , οημείωσεκό
μπληγάδες>>. Ο x. Τσίπρας είτε ότι
ρευημεμε την εντολή που λεπ η apeg νηση το.
χρόνια με μόνο μια βεβαιότητα: «Να βγάλουμε τη
χώρα απότη στενωπό των μνημονίων και της αένα
μπλην όμετηνεντολπροςείτε επρόν ατάλουμ ετη
δας μας. Με σύνεση χαι ευθύνη να μη ξαναγυρίσου
με πίσω στην Ελλάδα των ελλειμμάτων χαι της χρε
τόλμη για την αναγέννηση τη
πολαό από το νησί της
Εις δημο ρατίας πατο νωνικής Τ
Αύξηση 22,3% σημείωσ
ριστων στη χωρα τον ιουνιο εφετος σε σχεση
τον αντιστοιχο ηνα πέρυσι, με
διάγγελμα γεμάτο νοβ to ταμνημόνια
ους, ο προ7
Τι θα φέρει το «καλάθι» του Πρωθυπουργού
των τουριστών
πεζα της Ελλάδος χαι αναλυτικά έχουν ω
χε χαι τους προηγούμενους μήνες στα αναπτυξιακά
συνέδρια που έγιναν ανά την Ελλάδα και επίσης
έτρα στή!ιξης του χοινωνικού κράτους και
συγκε2e1μένα δαπάνες που μπορούν να γίνουν α
όμενη χρονιά χαθώς χαι φοροελαφρών
σεις θα περιλαμβάνει-μεταξύ άλλων-το "χαλάθι"
του πρωθυπου,Qyou στη Διεθνή χθεση Θεσσαλο
νίκης, σύμφωνα με όσα είπε η εχπρόσωπος Τύπου
Αναθεώρηση, η συζήτηση για την οπο
λαγών κατέγροηΡε πλεόνασμα 210 εκατ. ευρό, μι7 εκατ. ευρώ σε σύγχριση με τον ί1 δευτερευόντως εχείνου
ων εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μεριχώς από τη βελτίωση τον ισοζυγίων υπημμισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥ
λιτικές χαι τις πολιτικέ
μεις που τις υλοποιούν
χαι ποιοι
Η x. Σβίγχου αναφέρθηκε και στη Συνταγματική
υ ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια
σταθμο του Αθηναϊκού-Μακεδονιχού ΙΙράχτορε.
Η «Οδύσσεια» του πλεονάσματος
Ποιες χώρες έφεραν υψηλά και μακροχρόνια πλεονάσματα
γες.Ηπευελοξιερουττόσφείλεται ΣΕΝΑ 11
Η ανεργία
χουν τα στοιχεία, τα οποία
ΕΘ. Εχει θα γίνουν συγκεχριμένες
τογενή πλεονάσματα 35% έως το 2022 και 2,2% από το 2023 έως το 2060: Είναι εφ
τους, μιες ε ατε
με τα μεγαλυτερασερα Τούταράοε πα ατης ύφεσασανιστά μαρινη ανάμνη
2012 σύμφωνα
λογιου συστηματος αιτολαύσεις
α μνημόνια αποτελούν πλέον παρελθόν. Η λιτότητα φεύγει δια παντός, η
μακρινη ανάμνη
00 χαι τη στήριξη του κοινωνικού χράτος
γκεχ ιμένες
σηΗσμα ορας περιμένουν την Ελλάδα με ανοιχ νιαγκ λες α μπος εν εναι τ σουά τα π ά μας από
την οκταετή εποχή των μνημονιων προβλέπει μια σειρά δεσμεύσεων, τις οποιες η Αθήνα καλείται να εφαρμό
ουν νικές δαπάνες που μπορούν να
εχτείνεται σε τέσσερις δεχαετίε
Πρωτογενή πλεονάσματα, ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 202
Πρώτογενή πλεονάσματα ύψους 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο από το 2023 έως το 2060
Δεν γιορτάζουμε τη λήξη του
την επόμενη περίοδο, τους οποίους θα περίγραψε
Μάλιστα στις δύο συγκεκριμένες μεταβλητές εδράζεται και η ανάλυση της Ευρωπαϊχης Επιτροπής για τη
ρολογικός με τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις
που ήδη τις έχουμε εξαγγείλει [..] όσοκαι το ζήτημα
μεσοπρόθεσμη χαι μαχροπρόθεσμη βιωσιμότητατου ελληνιχούχρεσ ς
η Ελλάδα να επιτύχει πλεονάσματα για τόσο μεγάλο διάστημα; Εχει τις δυνατότητες
νατο οταφέρεις Ποιες αλλες χ ρες εχουν επιτυχει αναλογες δημοσιονο u ες επιδόσεις. Και τέλος, ποιες εί
εν δείχνουν να συμμε
ράτους αιτης στηρίξης με αύξηση
αι οι στοχευμένες
ονται τους πανηγ
ς στα πρωτογενή πλεονάσματα:
κοινωνιχών δαπανών, αλλά
putnik ζήτησε τη γνώμη των
οίοι ομοφώνως Χαταλήγουν στην ίδια απάντηση. Ποια
ύλιν αρμόδιων, δηλαδή τεσσάρων εγκεκριμένων οικονομο
πονομευση της ανάπτυξης και στενά περθώ!ια ελιγμών»
«Η δέσμευση της Ελλάδας προς το Eurogroup, της στερεί σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα άσκήσης ανεξάρ.
τητης χου διοχυτικης δημοσιονομικής πολιτικης, με στόχο την τόνωση της ενεργούς ητησης και την αυξηση του
10 )γος 11απαχωνσταντινου
Κοινή συνέντευξη για τη λήξη του προγράμματος
χαι την έξοδο από το μνημόνιο παρα- Σ-ATA
ΑΕΠ» τονίζει ευθύς εξαρχής, ο Σπύρος Παγκράτης, επίκουρος χαθηγητής στο Οιχονομιχ
σοτερο 01 no νωνιχες πα
θεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα