Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Αυγούστου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
το περιουσιολόγιο
για το "ανθρώπινο κεφάλαιο"
Τ θα περιλαμβάνει
χθες ήταν μηπρώτή
δακής περιόδου είναι
μέρα», υποτίθεται, για
την Ελλάδα, μετά από
σχεδόν εννιά χρόνια
επαχθών συμφωνιών,
πέντε πρωθυπουργών,
πέντε εκλογικών αναμετρήσεων, τουλάχι"
αν υπολογ
αποκατάστασή της θα
χρειαστεί αποτελεσμα.
τικές πολιτικές και
πολλά χρόνια υπομο
νής. Τα στατιστικά
στοιχεία αποκαλύ
ταραγμένων ετών μ
κινητοποιήσεις και αν.
προβλήματος:
Έως το τέλος του
1. Ναι μεν οι άνεργοι
μειώθηκαν από τα 1,3
εκατομμύριαπου είχαν
δρομολογηθεί το τεπου κλήθηκε να «πλητης οτου
φτάσει το μυριο στο
ava εκατομμύριο, αλλά
Χολαριθμός τωνο ρεί
ο τερες αν όχιττη χει
ρότερες αν όχι κληρη
την Ευρώτη
ου | | Η Ελλάδα βγαίνει από
ΗΕλλάδα γίνει από
αλλά οχολούμεν
οχλούμενων, μπορεί
ταμνημόνιαΥγιατί ar
ολογιο
γιου,
τα απο περισσοτα μνημόνια γιατί κα.
τάφερε να ελέγξει το
από αυτούς, το 70% να έχει αυξηθεί μετά ρότερη σε ολόκληρη
δεν έχει εργαστεί κα.
το 2013 αλλά παραμέ.
ι εξαγγελθεί η
κυβέρνησης και το
λειμμα τρεχουσών συ
ναλλαγών αλλά και δει μεροκάματο για ρ
12 μήνες ενώ ποσοστό
Ελλάδα με τον πληθυ
ανθρώπων 15 ετών είναι πλέον
εκατομμύρια
ξάρτητης Αρχής Δη
ιατί βρήκε έναν τουλάχιστον δύο
ηλικίας άνω των 159,177
ετών, απασχολού
εκατομμύρια ενώ ήταν
4,6 εκατομμύρια. Τι
συνεχεια στην 11
|τρόπο-σε συνεργασία
μακροχρόνια
της-να εξασφαλίσει τη
χρηματοδότηση του
επανένταξη ανθρώπων
Που έμεινα. εκτός
ερίζει. Η είναι μόλοι τα 3,75 μυρίων που ήταν το
2008. Αυτό οφείλεται
και στο αρνητικό ισο
Τι άλλαξε
στα εν σημα τα επόμενο χρέου να αγορά νερο ο για ενεργοι καπλοποι
φάρμακα και
τη συμμετοχή
των ασθενων
γιο γεννήσεων να
κ νέουτάρτιση του μετ ξεπερνούν το δεύτερο εύκο
μαίνει
ότι κατόρθωσε δευση
αντιμετω υσει όλα
της τα rp°βλήματα. Η
κάτι που, σημαίνει τη
περαιτέρω μείωση της
τα 7εκατομμύριακα,
θιστώντ
και το πρώτ
ζημιά στο «ανθρώπινο
Σφίγγει
ο κλοι6s για
Ϊ τουs καταναλωτές
με ληξιπρόθεσμες
οφειλέs στη ΔΕΗ
σημειώθηκαν στα γ
Συγκεκριμένα εξισώve aint vrani 0ημ |
4549/18 και η αναπρο-Ι
νική τιμή τους, σύμ-