Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27111
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Πρωταθλητές»
Ιστορική μέρα: «Η Ελλάδα έσωσε
Ελληνες
το ευρώ»
Συγκλονιστική δήλωση του καθηνητή του LSE K. Φέδερστο ουν
ΕΞΟΔΟΣ
Qωτ αθλητές» αναδείχθηχαν για το
2017 οι Ελληνες εργαζόμενοι, οι οποίοι
δούλεψαν 40,7 ώρες εβδομαδιαίως. Στη
δευτέρη θέση οι Βούλγαροι, στην τρίτη
οι Πολωνοί. Κάτω από τον μέσο όρο οι
ανοι.
ι πλέον σκληρά εργαζ
πισημα
στοιχεια του υπουργει
Ομανία
λά για πρώτη φορά σε οκτώ χρόνια , θα
μπορεί να δανείζεται με το επιτόκιο των
αγορών», αναφέρεται στο δημοσίευμα που
επισημαίνει ότι η κυβέρνηση αναγκάσθη
να εισαγάγει βαθιά αντιλαϊκά μέτρα
Ελλάδα έσωσε το ευρώ», δήλωσ
στο BBC ο καθηγητής Κέβιν Φέδε!στοουν, διευθυντης του Ελληνικού ΙΙοατη
Qητηρίου στο London School of Econom
University Κώστας Μεγήρ προειδοποίησ
ότι το τέλος του προγράμματος διάσωσης
δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα της ελλη
νικής
Ρώσοι
s στο πλαίσιο του πQώτου θέματος της
ιστοσελίδας του βρετανικού δικτύου που
αναφέρεται στην επιτυχη ολοκληQωση
του τουετούς προγράμματος διάσωσης
που επιτρέπει στην Ελλάδα για πQώτη
ναι φυσικα ενα που σημαντικ
βραδείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και
παραμένει συρρικνωμένη κατά 25% σε
σχέση με το μέγεθός της κατά την ένοοξη
ρόσημο, τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτι
κά αλλά δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα
έχουν τελειώσει», δήλωσε στο BBC.
Επαρχια της Ε.Ε
της κρίσης
Η ελευθερία της Ελλάδα να διαχειρισε. Κατά μία έννοια, η ελληνική κυβέρνη
ματα από τις διεθνε
πιο πειθαρχημένη
υπαρχει τεπος της
κρισης
τριασθεί από την ενισχυμένη επιτήρηση
τώρα, διότι θα πρέπει να στηρίζεται στις
στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, 260
δισεκατομμυρίων στο σύνολο, η χώρα θα
πληρω
νεισθε
Η Ελλάδα είναι απλά μια επαρχία, έ
να θέρετρο της Ευ!ώπης. Εάν δεν εγκα
«οιασωση» της ΕΛΛαοας
Handelsblatt: Πέντε μύθοι και πέντε λάθη
ναπληQωτής καθηγητής στο Πανεπιστή
μιο της Προεδ Q1χής Ακαδημίας
κάθε άλλο παρά θετικές προο
τους πέντε μύθους και στα πέντε λά
στηκαν από το διεφθαQμένο (ελληνι
θη που αφορούν και που έγιναν στην πε
ρίπτωση της Ελλάδας, αναφέρεται η
γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt», με
αφορμή την 20/8
ρώσοι
Στη συνέχεια η γερμανική εφημερίδα α
ναφέρεται στους 5 μύθους και τα 5 λάθη oσον αφορά τη διασωση της
την Ελλάδα εξανεμίστηκαν από το διε
ηνικο κρατος», ΑΕει
Ρόχο, Πρόεδρος του ΣΕΜΑ
Ζτοιχεια σοκ Υια
την ανερΥια τον
Κατ' αρχάς η εφημερίδα φιλοξενεί δη
λώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομι
1 . Τα Χονδύλια της βοήθειας εξανεμί.
Πανεπιστημίου
Εφαρμοαφ Σ
λοχλήρωση του προγράμματος της Ελλά
ια σεναρια Υια τη μεταμνημονιακη
δας είναι μια επιτυχία. Οι ζοφερές προΕλλάδα:
χειρότερο,
καλύτερο
γνωσεις των προφητων της καταστροφής
δεν επαληθεύτηκαν. Αυτό είναι καλό. Οι
εουσσότεροι χατά 2,81% είναι για το
μήνα Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο οι εγ.
γεγραμμένοι άνογοι (που αναζητούν εογασία) σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ.
πολίτες της Ελλάδας κατέβαλαν μεγάλες
προσπα
ασμο»
ΤΟ ΠΙΟ ΠΙ ανο
James Galbraith: Εχει τελεστεί τεράστια ζημιά-εντελώς άσκοΠα-από τις 6άοβαρες Πολιτικές της λιτότητας
διάσωση της Ελλάδας αποτελεί
ευρωπαϊκής
ριμέν
σης ένδειξη
αλληλεγγύης,
Οιχονομολόγοι μιλούν στο Sputnik για την επόμενη ημέ!α στην Ελλάδα, μετά την
διο απέδει εστις χ ες μελη της Ευρω
παϊκής Ενωσης οτι απο κου
σχυρότεροι από ό,τι μόνοι μας. Θεωρώ όέ οδο από το μνημόνιο. Με έρωτηματι άακόμη και το
κίνδυνος χαι οι διεθνείς ανησυχίες. Οι μεγάλες προκλήσεις
στερίσκους», καθώς το μήνυμα που εκπέμπεται από κάθε πλευρά είναι
αλ τερο σενάου. Το υψηλό χρέ
στε οι κατά 22.623 άνεργοι Από αυτούς,
482.778 (ποσοστό 58,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρο
νικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των
ος, η «κληρονομιά» της χρίσης, οι «απαιτητικοί» δημοσιονομικοί στόχο, ο πολιτικός
μως ότι η διάσωση της Ελλάδας θα πρέπει
ποφασιστικά τα θέματα τη
ς της οκταετούς μνημονιακής περιόδου συνιστά μια καλή είδηση, αλλά με «α
ρουνει να αντιμετώπισ
Ευρωπαϊ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα