Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÑÉÔÇ 21 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.603 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ï ÐÕÑÉÍÏÓ ÅÖÉÁËÔÇÓ
ÎÁÍÁÃÕÑÉÓÅ ÓÔÇÍ ÇËÅÉÁ
ÌåãÜëç öùôéÜ êáßåé ðåõêïäÜóïò Ýîù áðü ôçí ÁìáëéÜäá

Η φωτιά που ξέσπασε από χθες το µεσηµέρι στην Δαφνιώτισσα Ηλείας ζωντάνεψε και πάλι τον εφιάλτη του
2007. Οι συνειρµοί είναι αναπότρεπτοι αφού η καταστροφή στην ανατολική Αττική είναι ακόµα νωπή.
Η εκατόµβη νεκρών το 2007 στην Ηλεία κρατούν ακόµα ανοιχτές τις µατωµένες µνήµες στο χθες είδαν και πάλι
τους καπνούς και τις φλόγες λίγα χιλιόµετρα έξω από την
Αµαλιάδα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το µεσηµέρι στη Δαφνιώτισσα Αµαλιάδας και έκαψε πευκοδάσος. Ευτυχώς δεν απειλήθηκε το χωριό καθώς το µέτωπο της φωτιάς αποµακρύνθηκε από τον οικισµό.
Ο Δήµαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, σε
δηλώσεις του ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει
κίνδυνος για το χωριό, ενώ η µερική εκκένωση που πραγµατοποιήθηκε αφορούσε κυρίως άτοµα µε προβλήµατα
υγείας.
«Κύριο µέληµά µας είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση να µην απειλήσει την κατοικηµένη περιοχή.
Υπάρχουν ισχυρές δυνάµεις της Πυροσβεστικής, τόσο

επίγειες όσο και εναέρια µέσα», είπε.
Και πέρσι, την ίδια εποχή είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά
στην συγκεκριµένη περιοχή, η οποία, όπως σηµείωσε ο
Δήµαρχος, «είναι ένα δάσος που δεν είχε καεί στις πυρκαγιές του 2007».
Στο µεταξύ στην περιοχή ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάµεις καθώς µετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης περισσότερα από 30 οχήµατα και 100 άνδρες,
πεζοπόρα τµήµατα, ενώ συνέδραµαν από αέρος δύο
ελικόπτερα, τρία καναντέρ. Τις προσπάθειες κατάσβεσης
συντόνιζαν ο υποστράτηγος της Πυροσβεστική, Κώστας
Κυριακόπουλος, σε συνεργασία µε τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας Πύραρχο, Γιάννη Καραµαλίκη. Στο σηµείο βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.
Λίγη ώρα αργότερα φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση
µεταξύ των περιοχών Γεράκι και Ανάληψη, όπου υπάρχει
και η οµώνυµη µονή στην Ηλεία, πολύ κοντά στην Αµαλιάδα. Η πυροσβεστική κατάφερε να την ελέγξει εγκαίρως, ώστε να µην απειληθούν κατοικηµένες περιοχές.

Ê. ÓÐÁÑÔÉÍÏÓ: ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÊÁÉ
ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÃÅÃÏÍÏÓ ÔÁ «ÏÉÍÏÎÅÍÅÉÁ»

Ã. ÊÁÑÂÅËÇÓ: ÐÑÏÏÐÔÉÊÅÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ
ÔÙÍ ÌÉÊÑÏÌÅÓÁÉÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ…

ÓÅË. 4

ÓÅË. 2

ÕÐÅÃÑÁÖÇ Ç ÓÕÌÂÁÓÇ ÃÉÁ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÕÑÃÏÕ-ÁÑ×ÁÉÁÓ ÏËÕÌÐÉÁÓ

Á. ÄÇÌÏÐÏÕËÏÕ: ÅÍÁÓ ÉÄÉÁÉÔÅÑÏÓ ÁÃÙÍÁÓ
ÌÅ ÕÐÏÄÅÉÃÌÁÔÉÊÏ ÓÕÍÔÏÍÉÓÌÏ…

ÓÅË. 6

ÓÅË. 3

ÁÉÃÉÏ: ÅÎÉ×ÍÉÁÓÔÇÊÅ ×ÈÅÓ Ç ËÇÓÔÅÉÁ
ÓÅ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ ÌÏÍÁÄÁ ÔÏÕ ÑÉÏÕ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Εξιχνιάστηκε άµεσα, µετά από έρευνα των αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, η προχθεσινή
ληστεία σε ξενοδοχείο στο Ρίο Πατρών.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν
χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Πατρών, µε τη συνδροµή αστυνοµικών
του Τµήµατος Ασφαλείας Αιγιαλείας και
της ΟΠΚΕ, τρεις άνδρες, ηλικίας 26, 24
και 19 ετών σε βάρος των οποίων σχη-

µατίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά
συναυτουργία. Ειδικότερα, οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών αξιοποιώντας τα στοιχεία
που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό
τους έργο µετέβησαν χθες το πρωί, σε
καταυλισµό στην περιοχή του Αιγίου,
όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους
δράστες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.