Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Διάσταση
η γεσιας-λαού
Σελήνη 11 ήμερών 0 Avia tkomok 645
Tgory 21 Αύγοί οτου 2018
qua 411st i Enoc 142 v
Σελήνη 11 ήμερών 1 Ανατολή ηλίου 645-Δόσις 611
Δοος 8 11
E TE nguilsmiert Ο δ
στον τόπο του εγκλήματος
οαστης επιστρέφει
κό Φάσμα στά δυο καί νά Xupicc, τους ανθρώKOUS Kai συντηρητικούς Ούτε ano αυτές no
κόβει την κοινωνία μέ οικονομικά κριτήρια σε
οοονομικές τόξεος, όπως ουυβοίνει ντονα σε
inan omvat
Πανηγυρισμοι Παπανδρέου για την ΕΕ οδο στις αγορές . Δεν λέει ποιός μας απέκλεισε
σταση άπό τήν λεγόμενη-ηολιτική τάξη».
κονωνία να άρκει γιά τήν tr
tuxia.
Goldman Sachs ένυ'Epoowinopet, σήμερα κάνυ angu
ΤΟ Πατουυχείο Κινδυνεύουν μέ ατά00ευση a na urant
Καθυστερεί ή άποχατάστασις λόγω «μελετών»
άφορα την Εκκλησ(α της Ελλάδος ή Ενότητα
touc im tichopt d
κλησίες μέ δηλώσεις
Ανατοοπες Κοντονή
στόνΆρειο Πάγο
Κυβέρνησις και ΝΔ
έρίζουν για τον Καβάφη
laraouu
Αξίζει να διαβάσετε
Η Τάκη (ος επιλογή και ό Οδνσσεβάχ!
τού Παν. Μποκοβού
υλική
κουλτούρα
της Άριστεράς