Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΡΙΤΗ

τώρα!

21

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4917/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n ΤΑ «ΠΥΡΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΧΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
n Η Ν.∆. ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΜΕ
ΚΑΒΑΦΗ ΚΑΙ... ΙΘΑΚΗ
n ΑΧΑΪΑ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ «Γ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ»

«Ναι µεν... αλλά»
από τους δανειστές
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ Η ΟΚΤΑΕΤΙΑ
ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟ-ΡΕΚΟΡ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Τους πρόδωσε
η βιασύνη!
ΠΩΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
ΚΑΙ ΤΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΑΝΑΝ
ΣΕΛ. 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΕΛ. 8-9

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ολονύχτια µάχη

µε τις φλόγες στην Ηλεία
ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΑΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ,
ΜΕΓΑΛΕΣ
∆ΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΗΣ Π.Υ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στις 28 Αυγούστου
η δόση Ιουλίου
ΣΕΛ. 2

ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι» ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΕΛ. 4

∆εν θ’ ανοίξουν
τα σχολεία, αν δεν
φύγει η κεραία

Καλέντζι: Πνιγµένο
στα σκουπίδια

Ο νέος Άγιος Γεράσιµος σύντοµα
θα ξαναλειτουργήσει

Θρήνος για τον 13χρονο
στα Βεσινέικα

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 7

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ ΜΟ Σ

Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:

Ηµέρα κρίσης
για την άνοδο
Προµηθέας: «Πρώτη»
µε φιλοδοξίες
ΣΕΛ. 19-25