Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μελιτζάνες
Σελήνηλ Ο φ do Avotion a oup 440 ouet 12
Ari net 2 Αύγουστου 2018
μισοψημενες
Agau qua 41130 Ετα 142 v
τού Μακάλη Κοτάκη
at-eurat
times
Άξιοι της μοίρας μας: Μετά
10 χρόνια κρίσεως ολίγα άλλαξαν
pia nou δείχντι γιΠτί ουτή ή χώρο-δεν έχει ουτός μας .Apa τής μοίρας μας:M
Mey λος ξενοδοχειακός Ομιλος Ελληνικών
άναχανίσεα μεγάλη τουρνοτική μονάδα μέ βαpeidiotopia [λόγω όνοματος! σέ διάσημο νη.
'Εθνικό ζητούμενο άκόμη ή άλλαγή στις δομές οίκονομίας
πολιτεύματος
tuaKwaYwinn o
Ανησυχος ο CEO της Εταιρείας
Τησε νάμι.
00 την φρικτή υπ yVierto,
TOO Tove,pepavaeonovoom To [email protected]:όδιευθυντής τοϋ ξενοδοχεί U Ουναντα σ διάδρομο
λουθεί niow του βλεπει τον Πελάτη καί δέν τόν
λου civmom είμαστε Eivevet,δεν έχουμε
γκελο κατά το κοοος λΕΥόμενο
διευθυντής
Τό ίδιο βράδυ του E9θασε αναφορά άπό Τήν
ΤΟ Πατρια0χείο
Θέατοο «Κάλλας»
ή παλαιά Ανοική
Η μελλοντική χρησις του θεάτρου «Ολύμπια»
Τας Βλαδίμηρος, μέ τήν βάπτιση τους στόν
Δνεπεροοταμο, στο Kicpo, διέρχεται μία από
τητες TOO Bancav00. Της Δύσης και της φυ δυτικής κυβερνησης Της Ούκρανίας καί Τη ουνδρομή του Πατριαρχείου Της Κωνσταντινου
τημα Είναι άν τό
ΣΥΡΙΖΑ κατά
Υπονογείου Παιδείας
Απειλείται ή ήγεμονία
του δολλαρίου
Ή éK μέρους του) Πατρυαρχείου της Μόσχας
Αξίζει νά διαβάσετε
Κι έγώ, που νόμιζα οτι βγήκαμε
{ κυβέρνηση