Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 -ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27110
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Εμπειρογνωμόνων 'ου
FedHATTA: Φέτος 20% Πάνω τα
Ανοιγει το Μητρωο
Μηχανισμού
στο εςωτερικο
Ειδική Γοαμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χοέους, προκειμένου να στελε
ο ΜητQ(00 Εμπειρογνωμόνων για
& Τουρισμο
ύ, FedHATTA, από τα
τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης
κδηλώσουν
οφειλων, να εκδηβλεπόμεναντονογών
μφωνα
ϊκή Απόφαση των
Οιχονομίας χαι Ανάπτυξης, Οικονομι
κών και Εογασίας, Κοινωνικής Ασφάλι
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συ
σταση Μητοου Εμπειρογνωμόνων του
άQ0Qou 11 του ν.4469/2017» (B. 3252)
τα Επτάνησα,
fed HATTA
τερικό είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η
και τα μακρινά ταξίδια σε εξωτι
Συμφωνα με την αποφα
προορισμούς όπως η ΝΑ Ασία, η Ια
ΑΠΟΚέντρωση των
μέρει στις υψηλές πληρότητες πο
παρατηρουνται στα ε Ληνικα ξενοκινηματογραφηση
σε αρχα10AOVIKOUS
χομενου τουρισμου στη χωρα.
ς οι υψη
κεντρική Ευρώπη καθώς χαι το Μουντιάλ,
στο εξωτερικό να παQo,σιάζουν
Qη δυναμική (αύξηση 20%) σε συγκοιση
με το χαλοχαιρι του 2017
ξημένη κατά 10%, σε σχέση με πέ
Οσι, είναι η ταξιδιωτική κίνηση των Ελλήνων σε δημοφιλείς προορισμούς του ε
Ιούλιος-Αύγουστος 2018), με τα ταξίδια
ι έβαλαν φρ
Ο τόπος μας γυΟνά σελίδα. Οι προτάσεις των Ελληνων στις διεθνείς συναντήσεις ακούγονται και είναι υπολογισ ιμες,
λέξης ΤσΤΟας είναι χαουματικός ηγέ
οατήεξωτερικού (Βρετανία, Γερμανία)
δημοφι Ελλάδα,
υπτει α: ο στο
σεων που συγκέντρωσε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Ιραφείων Ταξιδίων
κάτι που δεν συν
κανότητα, αλλά και γιατί εκπέμπει την
Δ. Παπαδημούλης: «Η έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει
μεναλύτερη ελευθερία και μεΥαλύτερη ευθύνη»
1x10 χαι που το σωστο, σε μια ταραγμε
παντού. Η α
κής από την οποία υποφέραμε, τουλάχι
στον στο υπουογείο 11ολιτισμού έχει ανα
τQαπεί και προχωρούμε τις υποθέσεις
α επόμενα χρόνια προβλέπονται
λιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τη
νους που μας
αν στα μνημόνια »
ψηλότεροι Qυθμοί ανάπτυξης, άQα χαμη
κληρω
μόνιμα αλυσοδεμένη στα μνημόνια»
κών συμβα
κατώτατου μισθού» ειπε ο αντιπρόεδρος
σεων, σταδιακή επάνοδος του
εξΟΑΟΧΑηρου, την χυβερνηση
ντας ότι
Ανέφερε δε ότι «όλος ο πλανήτης αν
που, των οίκων αξιολόγησης, των αναλυτών-πιστώνουν την έξοδο από τ
νια, στην κυβέρνηση Τσίπρα», κάτι που, όΣαμαρά-Βενιζέλου, η οποία βλέπο
GDPR:Λοση νια τα
προσωπικα
του Ευρωπαϊκού Κοι
τQης 11απαδημούλης, σε συνέντευξή του
δεδομένα
2014, οργάνωνε τις παγίδες, με άδεια τα
μεια, πονταροντα
στερη παρένθεση»»
allo την κομισιον
μονιων σημαινει «οχι πια τροικα,00σ εις
αι προαπαιτουμενα»
ευρωομάδα
ο πλεγμα προστασιας των προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ πεQyQά
ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «μεγαλύτερη ε
θερια, σημαινει και μεγ
προσθέτοντας οτ
κοκυρεμένα δημόσια 0
υθύνη
φει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ανακο
η Ελλάδα έχει
νωση της χαθιστά σαφες πως οι χανόνες
της ΕΕ εγγυώνται την προστασία των
προσωπικών δεδομένων των πολιτών
της, οποτεδήποτε αυτά συγκεντQwvoΜε αφο!μή την επικείμενη έξοδο της χώ!ας από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης
και με αναφορές στις δηλώσεις του τότε Ελληνα πρωθυπουργού, Γ. Παπανδ!έου, από το
κονομίας, αν προχωράμε σε
Peετανικό πεουοδικό Economist εχτιμά ότι θα ήταν ωραία να νομίζει χανείς ότι οι πευ
πέτειες της Ελλάδας θα έχουν παρόμοια κατάληξη με αυτή του Οδυσσέα
υθμίσεις που αλλάζουν και εκσυγ
ποβολή αίτησης για θέση εQγ
αίτημα για τQαπεζικό δάνειο.
σω του διαδικτύου η νασίας, το
χρονίζουν το πελατειακό κράτος -αυτό
που μας βούλιαξε-αυτά θα αξιολογούνται
Υπάρχουν πράγματι ενδείξεις ανάκαμψης, κυρίως από τον μεγάλο αριθμό τουριστών
που συρρέει στα ελληνικά νησιά, όπως και στο Καστελόριζο. Η ανάπτυξη έχει επιστρέ
ημερινά»
την πιστοληπτική γραμμή στήριξης, πο
ποστηρίζουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, οι «πολά, μετά από τη μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων και τη σχεδόν 25% u
ποχώρηση του ΑΕΠ από το 2008, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για «

Τελευταία νέα από την εφημερίδα