Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27109
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΕΒΕΠ: Εντυπωσιακά
αΠΟΤΕΛεσματα allo τις
οικονομικές σχέσεις
Ελλάδας-Τουρκίας
Πλεόνασμα
χρηματοο°τησεις
απο τις τραπεζες
ο μεγάλος
ζες είναι η επιστροφή στις πQαγματικές
τQαπεζικές εQγασίες, δηλαδή στις χρη
τήσεις και αυτό εξαρτάτ
σότερο από την αύξηση της ζήτηση από
ΤΑευQας νοικοκυριων και επιχειρησεων
αναφέQει επιτελικό στέλεχος στημικής
τράπεζας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
υρκιας, «προσπαθώ
παιτούμενη ρευστότητα για την χρηματο
ση επιχειρήσεων και ν
οκυριων για
σμους και τις επιπτωσεις στην
ομία από τη χρηματοτην κάλυψη των αναγκών τους. Το ζήτημα
εντοπίζεται στην ζήτηση που ακόμη και
σήμερα
Ειδικότερα «πριν την χρίση στη
Σαντορινιος:
ΜεΥαλύτερη
σεζον και εσοοα
απο τον τουρισμο»
υρκίας και ακολουθού
αντίθετη πορεία. Όπως μάλιστα
προκυπτει απο τα επισημα στο
καν, το διμερές εμπόριο
στοιχεία, όχι μόνο ως προς την αύξηση
συνολικά του τουρίστιχου προϊόντος που
εκτιμάται στο 10%-14%, αλλά το σημα
στην διάχυση του μέσα στο έ
χρονιά έχε
για τις μεταναστευτικές ροές και άλλα
σοβαQά εθνικά θέματα», επισημαίνει, μεταξύ των άλλων, σε δήλωση του ο πρόε
δρος του Εμποουκού χαι Βιομηχανιχού Ε
πιμελητηΟου Πειραιώς, Βασίλης Κο0%ίδης
χαν αντιστοιχα
στην Ελλά
ι οικονομικές γέφυρε
με έμφαση τον τουριστικό τομέα, τις μαρίντικότ
τος», τόνισε σε συνέντ
σίας τις πεουσσότεQες φ0Qές φαίνεται να
αποδίδουν
μερείς συναλλαγές Ελλάδας-Τουρκίας
μέχQ1 σήμεQα τουλάχιστον ηταν εντυπωσιακά, παQά τις έντονες αντιπαQαθέσεις
διοφωνικό σταθμό «Στο Κόχχινο» ο υφυ
υργός Ναυτιλίας και Νησιωτιχής 11ογκριτικά πάντως με το μεγάλο με
της τουρκικής αγοράς, αλλά και της γει
ΕΒΕΠ παρο
κων σχεσεων ειναι σχε
τοντας ότ
σκληQή δουλειά αλλά και με τη διαφήμι
μαΟφών
οριοθετηση δικηγορικων γραφειων και
εισπρακτικών εταιρειών με νεο νομο
uQ1σμου στα νησια»
Δυναμική οικονομική
Ποοστασία Δεδο
γελιών, κ.α. και 5) Νομοτεχνι
τική απόφαση της γενικής
γ!αμματείας Εμπορίου και Προστασίας
σωπικού Χαρακτήρα (GDPR): Αρχή Προ
στασίας Δεδομένων Προσωπ
αναπτυ η στις σχεσεις
ται στη σχε
Ελλάδας-ΗΑΕ
τον οφειλετών απο τις εισπρακτικές εται
37892009, 4) Διάφορα
ε ματα οπως συχνοτητα οχλησεων, χυρω
ρειες στοχος ειναι η αυστηροπου ηση των
έργο της ομάδας έργασίας που συγκροτήθηκε με σκοπό να προσδιοριστούν οι α
νάγκες για τη βελτίωση του ν.3758/2009
ε τροχιά δυναμι χής ανάπτυξης
βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Άραβικών Εμ1Qάτων, δηλώνει πρέ
Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις χαι άλλες
Παγκοσμια απειλη το ιταλικο χρεος Υια
την Telegraph
σβης των ΗΑΕ στην Αθήνα, Μοχάμεντ
M1Q Αλρασι, σε συνέντευξή του στον
Χρίστο Καλουντζόγλου που φιλοξενείται
ματοποιήθηκε, ήδη, ενώ η επόμενη έχει
Η αναταQαχή στα ιταλιχά ομόλογα συνιστούν μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή σε
ομεις ενδιαφεροντος ειναι ο τουρισμος,
το real estate, οι τηλεπικοινωνίες χαι α
γατοδιατροφικός τομέας χαι προσθέτε
ότι το διμερές εμπ0Q1κό ισοζύγιο είναι
θετικό για την Ελλάδα.
όρισμα της ομάδας θα τεθεί
ση με τους ενδιαφερόμενους
σύγκριση με την Τουρκία.
ν διευθυ
ντή της επιτροπής προϋπολογισμού της Ιταλίας, η αγορά ομο
λόγων της θα φύγει εκτός ελέγχου καθώς η ΕΚΤ θα σταματήσει να αγοράζει το χρέος της
και τα spreads θα αυξηθούν δραματικά, γράφει ο δημοσιογράφος Αμπροζ Εβανς Ποίτσαρ
φορείς, ώστε οι διατάξεις που τροπονόμο 3758/2009 να κατατεθο
ιμερών
VT σε άρθρο του στην βρετανική Telegraph
εριπτώσεις της Ιταλίας και
ις Ελλάδας, σημειώνε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα