Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
KHBOAOE: OI BOAEE TIA MOTOR OIL, OTE, EAAAKTOP, J&P ABAE
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΟΙ ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΩΝ 13 ΔΙΣ. 14-15
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-4
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ . 11
Ta best seller
και τα μηνυματα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ . 30
Η Ε.Ε. σφίγγει
τα λουριά
για τους επαγγελματίες
ΜΕΤΟΧΟΣ
FT.com
Tupa on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
EURO2day
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ετος 21° *
Ap φυίλλου 1065 . 17. 21 Auy irou 2018 . €1
ΑΛΟΥΜΥΛ . 11
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΊ . 12
TP. ΚΥΠΡΟΥ . 12
EUROMEDICA-22
ΊΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ . 22
ΤΟΥΡΚΙΑ: ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
24, 26-27
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΖΗΤΗΜ
Η εικόνα στο Χ.Α. και τα ομόλογα
μετά τις εξελίξεις στην Τουρκία
ΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ