Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ης-Ν όλας K p λά ος 1951-1974 Bmpu-E
p ίδου
LIndaarij ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Π
ρίοδοςΒ (1974)*
Ap 9όλλου 680-11.688 050 €
Η Ποντιακή Νεολαία
έδωσε ηχηρό παρών
| στην Προσοτσάνη Δράμας
έλετε ένα ανταγωνιστικό
και υγιές πρωτάθλημα ή σας
ενδιαφέρει να εξυπηρετήσετε
οργ νωσε Τρέξιμο
ΔΙΑΤΙ ΚΑΒΥΣΤΕΡΕΊ Η ΑΙΟΙΕΡΑΤΟΣΊΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΜΤ ΤΟΥ ΙΥΜΝΑΣΊΟΥ ΤΗΣ "AEDI MAE
ΑΝΤΕΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΊΕΙΑ
ε μάζεμα σκουπιδιών!
uun MMA ROAMIENEMATAIllE
κατεστραμμένο κι
περιφερειακό Κο
Σήμερα! Αυγουστ οκη 22.500.000 ευρώ για έργα τα οποία Πυρκαγιές, πλημμύρες,
: 1 έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται 1 καταστροφες
και θάνατοι
x Map
σε εξέλιξη στο Δήμο Δοξάτου
Ιουλαμ συμβοθα
Τουθανάση
υοποίησηςκου κάποια άλλο σε φάση δημοno οτα για χρηματοδοτήσεις μέσα
μερα, στις 8.30 το βράδυ, στον
χώρο Α.
νουν μόνο στην Ελουμμετέχα και το μουσικό σχήμα 778.
Μέχρι Τις 31 Αυγούστου
Τα εκκαθαριστικά για
τον ΕΝΦΙΑ 2018
Ιποίά κονδολια Οπως το ία
λιστα με
κάθε καλοκαιρι κοίγονται χιλιάδες στρέμστο Δήμο Δοξάτου, χορίς να empapuwono
του Ε ΟΑ 2018
ότώς ανακοίνωσε σήμερα η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. a
μενοι έχουν τη
ΠΟλλά εμπόδια κα σαμποτάζ στο τέλος φέρνει αποτελ6-3.) 2200.000€ καθαρσμός καναλιών
ουν και το
4) 900.000€ Μέγαρο Ζυγάκτη.
Όπως μάλιστα eruanuale,
δεν αποτελούν ροοργατην
οι χρηματοδοτήσεις αυτές
ιστορίατου Δήμου, αλλά τον
) 300.000€ Αρχαολογκή α άδοξη
προ του 1970, TI
)1.500.000€ για Ποδκούς, KAAn, Bpepeode.
7) 130.000€ αγορ οκαττικών μηχανημάτων
&) 140.000€ Πολτιστικό Κέντρο Κεφαλαρίου.
9) 400.000€ δευθέτηση ξεροχειμάρρου.
10.) 330.000€ Πολιδώαμο Ιατρείο.
Ηπροΐτη δόση του φόρου θα πρέπον
κατατάσσουν στην πρωτοπορία μεταξύ όλων των Δήμων
της nepupépeac ως προς το ύψος των χρηματοδοτή
σεων, σε σοόση με την απαση και τον πληθυσμό του,
κούς ενα ο μκρότερος Δήμος της Περοφέρος ΑΜΘ σε
άλλοτε ταλα παρούσα. μόνο τους μεσογιακούς λαούς, τώρα προχώρησαν στην
κεντρικη και Βορεα Ευρυπή, μεχρι ακομα
ην Σκανδιναβία! Οι Ευρωπαίοι βέΕιδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι: Ενό4es της
Αναλυτικότερα, τα mo
που έχουν εξασφαλιστεί ενα τα
12) 700.000€ Αναδασμός Δοβάτου
ριση ΕΝΟΙΑ 2018 η εφαρμογή για την
υποβολή δηλώσεων Στοχείων Αανητων
(E9) έτους 2018 δεν θα εναδιαθουη
1.) 11.500.000€ Βιολογικός Καθαρισμός. Βρίσκετα σε
φάση δημοπράτησης
2) a 100.000€ Ανάταση hmoe
15) 82000€γήπεδο 5χ5.
16) 475.000€ Τοτκά χωρικά Σχέδια.
17) 75.000€ για βελτίωση σχολείων
πειες τους αλλά κανείς δεν προτείνει λύ11:00πμ., κοιμέχρ. την ολοκλήρωση της
κάδο oro u poor oio e o LOJA Ο απολογισμός της Ονειρουπολης
τους προς αμ καιτην εγγώ
πους μας Ewande a a την δουν
το τέ πλημμυ για θες 0 πμόσο και
ΕΝΦΙΑ 2018 και το άνοιγμα των
2018ivptron ruvboooo 31ηκ θα
στη συνεδρίαση του Αυγούστου!
τους προς τους επιζήσαντες
γύη τού λαού, ap0ύ o16ιοι δεν δινουν
Και ο αγνός λαός δίνει ό,τι έχει από το
Τα έξοδα ανήλθαν στις 390.780,21 ευρώ και τα έσοδα 116.800 ευρώ
σεων Στοχείων Αανήτων (Ε9) 2019, δεν
θα elvou διαθέσιμη στις 1778, μεταξύ
11:00 και 15:00.
Τουθοάση Πολυμένη
Ν ΚΑΙ το θεμα β6 ουα μάλλον
ητα, τυυκό παρ' όλα αυτά ενα
δρίαση της ας Αυγούστου. Αν και ο
απολογισμός μιας τόσο μεγάλης εκολωσης, θα pértet να ΥΈτα με έναν
τικών την χαρακτηρίζει με
Με ξένα κόλλ βαμνημόσυνο
τηδιαπαραταξοκή eru pom amore
λούσαν: Πρόεδρος ο δημαρχος Δρ.
κα όατον μας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος και
Α γουστο μμα καά τον oroi η μ -μέλη της οι δημουκοί σύ160 Aoc re
γάλη πλεο nqia βρο ετα σε άδαες ώργιος wappe, Δημητρος Καραμποκου Ye uoi em ρατεί η καλο ουρα τζάκης, Αγγελος Σολάκης, Ανδρέας
Χαραλαμπίης Δημήτριος Σιδηρόη υλος, Αναστάσιος ΧατΟΜάνης. Στη
Οτώς ίσως dva YVW στό στους ava- συγκεκριμένη συνεδρίαση της διαπαwG1στες μας από τα ρατορτάζεκενων ραταξιακής, απουσίασε ο κ. Mqod
των ημερων, η λεγόμενη «Hartapm- κος, ενώ παρών ήταν ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Δράμας κ. ΣουΡράση:
Αλλάτο πρόβλημα των συχνότατον θεομηνων δεν είνα μόνον η κό Εναι
παγκόσμιο. Πλημμύρες και πυρκαγιές γι
νονται σε όλον τον κόσμο, από την Αμε
ρική μέχρι την απο via. Παντούγίονται
τεράστιες υλικές καταστροφές και πνίγοται ή καίγονται χιλιάδες άνθρυποι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Το φαν όμενο
του θερμοκητίου θα καταστ έμα την α θρωπότητα Λάβετε μέτρα προτού είναι
Bl0.1 Α υπο ο λές δηλώσεων Ε9 ετών
κανοve Ka0' όλη τη δ aa τυ veovao ον
Ονερούπολης, ποτέ δε γνε όπως
θα értperte να Yfsta art oui mioπα αρ -Ούτως ή άλλως, α δοου
ος μεταξύτων δηματικών παρατάξεραστώνη.
ΕΝΦΑ θα ylvu φετος με βάση ης νέες
Το άλλο παράξενο
τημα είνα ότι,
κληροι μήνες
Από μα πρώτη εικόνα
erua με ης
ενώ πέρασαν επτά
μεταβολές στον φόρο που ebe avaKONu-l at τη λήΕη τηςπλευταίας αργάνω
λης 2017-2018, και
της Ο ορού
Mr.μένο δαταραταξιακή δεν elva,
λίδης.
θαριστικόΕΝΟΑ θα έχουν φέτος 1,470
η διαπαραταξιοή ertmpm του
μου, συνεδρίασε στις 2 Αυγούστου
20| 8 για ναπάρε απόφαση προκειμέ,
ταξη«Néa Ετοκή-Νέα Δράμα.
μεεκπρόσωπότης. Κααυτό ave
23%) ενώ αμτάθλητος θα παραμείνει ο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Αξηση φόρου έως 50 ευρώθαπροκύ- 2017-2018, n'auro το λόγο πρ0paος, ηενημέρωση του Δημοτιού Συμ
από 506ως 200 ευρώ γιατο 2.3%κα άνωΙβουλου και προφανώς και τον
θοαγιατη δημιουργία μας οργονωτκης κααααραταξιος
τρατής με τησυμμετοχή τεχνοπτει για το 12% των φορολογούμενων
τών 200 ευρώ για το 0,7%.
σνδηματών μας, έγινε στη ανο κρατών, esatροσώπων όλων των
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑφοΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
λουμε προσπάθεια νατο
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σάντουιτς
:"Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα