Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Η βία μαμμή
τής ιστορίας»
toi, Σαράντου 1, Kopyiacon®
Μύρωνος μάρτ Παώλου καί Τουλιανης
Σελήνη 7 ήμερων 1 Ανατολή ήλου 6 42-dia, a 16.
Παρααχενη 17 Αυγούστου 2018
Αριθμ φ λ 41128 TETOS 1420v ITun 1,50
onoat
Έγκλημα στον Φιλοπάππου
εφιάλτης στήν ΑΧΟόπολη
TEE vano min mm ORntv
τις χώρες της γης, κυρίως στίς μεγάλες πόλεις
τά δάση στην περίπτωση τοϋ Pountv, napa TO
Δεύτερη ζώνη άνομίας μετά τά,Εξάρχεια-Μαζικές προσαγο γες αλλοδαπών
σε άπόλυτη Εκταση rationou υπάρχει noNtiΤού
3: non atVRATvedmauv6xtt.ix
ntiounv. Απαδείχ0η δμως or
τρομοκρατών συμβάλλει στην έπανατροφοδόtoyukiuimatinvutzposouv
toG Nisou si petrdno
κατά τουδλους του"δροκης
αήματά τους νά ΥΚρεμίοουν το κρατος και τίς
κός λόγος γύ tovoroio emKoov και δρούν, είναι
ΤΙ ΙΙατολαμχείο υ Παιγνίδια έπ1Q00oov in romanL too . ΗΠ Τίουνα
, Ιεροσολύμων
Α-Ρωσσιας στα
Ο ρόλος τής νέας ΑμεΟΧανίδος πρέσβεως
ΤΕΤΑΡΤΟ στη σειρά tuv rptodeauv tur'ς μετα(191 7-1948, ol'logDavol i 1948-1957) καί cilopa
Artb τίς 19 Ουλίου 201 8ξεκίνησε μα vbantnioΑπεβίωσε
τού Μαδούρο
tpek; dr0ΟΧές στους 120 βουλευτές) nepi»eapaκυι δε.pnrro.errlEn mpopwnprme άπο τό ppettiKO
impgu tp07oseomna, mnitt ; KuintummpuL Xo.
toe, Δημήτρη Καπμάνοο
11ρός Σαλαμί,χονο χαί γιά Σαλαμιχέλες!
αντι πανηγυρισμών»
τού 'Earver. Daaba (σελ 4)