Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τώρα!

17

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4914/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΙΑΡΡΗΞΗ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΟΤΣΗ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2002

Χάθηκαν
πάνω από
8.500 θέσεις
εργασίας!

Έρχεται και...
ο νέος ΕΝΦΙΑ
«Τρύπωσαν» στο
ταµείο του ∆ήµου

ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΣΕΛ. 15

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 9

ΧΤΥΠΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΗΣΤΕΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ»

345 οκτάµηνα

Στο Π.Γ.Ν.Π.
νοσηλεύεται ζεύγος
ηλικιωµένων
ΣΕΛ. 9

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Ανετράπη όχηµα
χρηµαταποστολής

στην περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας
Οι 188 αφορούν υπηρεσίες στην Πάτρα και την Αχαΐα
Μέχρι την προσεχή ∆ευτέρα οι αιτήσεις

ΣΕΛ. 4

«ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ…»

«Τελεσίγραφο»
για την κεραία στον
Προφήτη Ηλία
ΣΕΛ. 3

ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ ΧΘΕΣ

Οι... τροπικές µας
καιρικές συνθήκες

ΣΕΛ. 6-7

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

«Θαυµατούργησε πάλι
η µεγάλη µας Μάνα...»
∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΚΟΣΜΟΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ,
ΓΕΜΑΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 8

«ΣΤΙΒΑΡΗ» ΟΜΑ∆Α
∆ΕΙΧΝΕΙ Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BC3 ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΙΑ

Το «χτίσιµο»
ξεκινάει από
την άµυνα

«Παγκόσµιος»
ο Γρ. Πολυχρονίδης

ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΡΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΗΝ «∆ΙΚΗ ΜΑΣ» ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝΗ
ΣΕΛ. 19-25



Τελευταία νέα από την εφημερίδα