Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το σύνορο
τής Δύσεως
Τρίτη 14.Atiyo1στου 2018
lapu9μ. φύλ. 411251-Er0ς 1420v1
Σελήνη 4 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 6 39-Δύος 820
καηολδ να μά ης Νομισματικός πόλεμος Ευρώπης
ΗΠΑ-Ρωσσίας μέσω Τονοκίας
paautvo Νοεμβpto lderXYE ήρεμος καί άποοοοιστικός. Οταν συνομιλητής του τον ρώτησε "rf0&κάνετε μέ Τον 'Ερντογάν-έκείνος
βει απάντησε: .Oi ΗΠΑ είναι μοά μΕναλη χώρα.
ea 4χουμε έξελίξεις Σας θυμου, πως στη Nga
σεις δι popa
e éroup
Οι έκτεθειμένες τραπε ες:Ο Ποντιν έγκαταατει το δολλουο-φλερτ»Άγκυρας-Βε00Avou
Kotve a
menugali miuyAmpu
hnutp κη της Finansbank at
tportr τού ΕΡντογάν άλλά καί στήν άηοστα
είναι έκτεθειμένες στήν Τουρκια-£λληνικές
πλέον όχιμετά την Τώληση τής Fina bank-Kai
ponoEl τό Ευρώ διά τής λίρας καί τό Κρεμλίνο
Μουσουλμάνες προσκυνούν
Eagg g
anot LE
θερινή νάρκη
opon Χ Ματ rimeen,
τήν Παναγία στην ΘΟυκη
Η εικόνα που ενώνει τούς πιστούς δύο θΟΙσχειών
mou άηοτελα ναν κάηοο κίνδυνο στη διανυοΕλληνιστιχο θέατρο
στον Ακράγαντα
"ΕΟχονται αλλαγές
στον νόμο Κατρούγκαλου
00 τό δυνατό
άπό m ν ένταση το Βορύβου
νοί,μίας από tis
Μέ τους ποιητές και τους θοάμβους