Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9593 . ETOX S40 , TIMH 1.5 Ευρώ . ΚΥΡΙΑΚΗ 12 AYrOYZT0Y 2018
ΕΥΡΕ ΤΗΣ ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΑ
Χρυσό
η Στεφανίδη,
αργυρό
n ΚυριακοΠούλου
Τουριστικη
Σελ.7
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
«Κόκκινος»
σνναγερμός
Την π οεπτ
Χμενη τουριστικη χρο
uvtuveno
wya την Ε
ΤΕρου στα 14 nepigepeaa ά ο
οοομα που δια
Ε υ ατυ ν
2017. Επ πλ ον 1,5 εκατ. ξνο εκκέπτες
κοός προορισμούς 2018-12,1 εκατ 2017-10 6CKT)
λάδα επ βΒαυνουν τα rdov rpoa para
ΥΠΑ. Την FRAPORT κα το Δεθ η Αερολιμε a ABNeuv AAA), για το
αύξηση 13,7% στο επτάμηνο la ουαρίου-Μαρτίου 2018 σης apb ς
Σελ. 2
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ
Σε 16 a50νες η δράση ms εθνικής
υπηρεσίας διαχείρισης έκτακτων αναγκών
TO 95% ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΕ 1.315.000 ΕΥΡΩ
To unoupyeio
Πολιομού
επιχορηγεί 81
επαγγελματικά
θεατρικά
σηματα
Η υπερθερμανση του Πλανήτη
ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΝΝΗΣ
Με δωρεάν sms
θα μπορούν οι Πολίτες
να επικοινωνουν
με την αστυνομία
Σελ. 5