Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 -ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27106
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ελλειμμα 89 εκατ
ευρω στα ταμεια
του ΚΕΕΛΠΝΟ
Η εμΠΛοκη ευρωπαικων
τραπεζών στην Τουρκια Πηηττει
το ευρω
Την ανάγκη αναζήτησης ποινικών
επισημ
πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής
χώρο της υγείας, Αντώνης Μπαλωμενά
κης, μετα το πορισμα εμπειρογνωμονων
για τα οικονομικά στοιχεία του ΚΕΕΛ
ΠΝΟ, τα οποία καταδειχνύουν σημαν
πλήξει τις ευρωπαϊκές τράπεζες που έ
να με το δημοσίευμα, η ΕΚΤ ανησυχεί
ς αποκλίσεις
δήλωση, ονο
εται γνωστό ότι
ρίξουν την υποτίμηση της λίρας και θα
Βουλής που διερευνά σκάνδαλα στο χώρο
της υγείας η έκθεση πραγματογνωμοσύνης
εια αντιστοιχούν περίπου στο 40
των συνολικων περιουσιακων στοιχει
υρκικό τραπεζικό κλάδο.
ΕΛΠΝΟ στο υπουργείο Υγείας για τι
Διεθνών Διακανονισμών
χρήσεις 2007 έως και 2014
σ. δολάρια σ
κ. Δημήτριο
και 17 δισ. δολάρια σε ιταλικές τράπε
Στο μεταξύ, το πενταετές τουρκικο
EKT: Mazí
μνημονιο
τεηειωνει και το
waiver νια την
Ελλάδα
του απο τον Απου.ιο του
ποτομη πτωση σημειωσε το ευQω
εναντι του δολαριου την 11αρασκευή το
πρωί, ύστε!α από δημοσίευμα σύμφωνα
με το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντουκή Τράπεζα ανησυχεί για τον αντίκτυπο της αδύναμης τουρκικής λίρας στις ευρωπαϊκές τQάπεζες, αναφέQει το δίκτυο CNBC
146 δολάριο. Δημοσίευμα της εφημερί
δας Financial Times ανέφερε ότι η ισπα
νική BBVA, η ιταλική UniCredit και η
γαλλική BNP Paribas θα μπορούσαν να ε
πηρεαστουν ιοιαιτερα απο τη συνεχιζομευσιχα, μια κανονικών διαστάσεων
τραπεζικη κριση θα μπορούσε να εχει κα
ς αρνητικές επιπτώσεις στις τράπεζε
μεγάλη πιστωτι
κή έκθεση στην Τουρκία ή κατέχουν τουρ
Η Ευρωπαϊκή ΚεντΝΚή Τράπεζα ( Eνη υποτίμηση της λίρας
χικές τράπεζες. Αλλά συνο
κά, η έκθε
Η υποτίμηση της λίρας θα μπορούσε να
KT) θα ανακαλέσει από τις 21 Αυγού
το λεγομενο wal
χρηματοδό
τηση με εγγυηση KQατικα ομόλογα) που είχε χο!ηγήσει στην Ελλά
ΥΠΕΞ: Απαντηση με υπομονη και νηφαΛΙοτητα
α οοθει στη Ρωσια
ΕΕ: Διμερές θέμα οι ελληνο-ρωσικές σχέσεις
Η Ελλάδα θα εξέλθει από το τρίτ
χώρες που 2 NM
πιση μα
ε μια σκληQή ανακοίνωση απαντά
που αρμόζουν στο
που χαρακτήρι
Εστιασμενος στη
οιασυνοεση
το ελληνικό υπουργείο Εξωτερίχών στην
πρόσφατη απόφαση των Qωσικών αρχών
να απελάσουν Ελληνες διπλωμάτες. Το
αντιληφθεί τις θέσεις αρχών της ελληνι
κής εξωτερικής πολιτικής και προσθέτ
«Από τότε που πολεμά ως σύντροφος εν ό,
τλοις τη
διευκολύνσεων στον τομέα της ασφά
λειας, δείχνει να απομακρύνεται σταθερά
έσεις Ελλάδας -Ρωσίας εδώ και 190
τι η Ελλάδα έχει δικά της συμφέροντα και
κρητης Αττικής
ξωτέρικών στέλνει τ
μα πως η Ελλάδα είναι φιλειρηνική χώο ΑΔΜΗΕ
Πιθανές
πετρελαίου από τις κυρώσεις στο Ιράν
κυρίαρχο Χράτος με μαχρά ιστορία απααναταράξεις
πο υτα ετοιμος, με οποιο σχημα x1
αν πρό Q1θεί, για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης KQήτης-Αττικής,
δηλώνει ο ΑΔΜΗΕ. Ειδικότε04, όπως αναφέρουν κύκλοι του Διαχειριστή, «σε
1 σεβασμό και σχέσεις ισότητας από
κάθε τρίτο. Χαρακτηρίζει δε, αυθαίρετα
μέτρα που έλαβε η ηγεσία του Οωσικού υπουργείου Εξωτέριχών χαι διαμηνυει
πως η Ελλάδα θα απαντήσει με υπομονή
Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφ0Qά πετρελαίου θα μπορούσαν σύντομα να
των τελευταίων εξελίξεων αναεπιστQέψουν με τις αμεQ1κανικές xuQώσεις σε βάρος του 1Q4, όπως προειδοποίησε ο
Κρήτης-Αττικής και με δεδομένο ότι ολοι ο εμπλεκόμενοι-και πάνω από όλους
η ΡΑΕ που φέρει την τελι
κη ευθυνη-αναγνώριζουν hN1A
ται υπέρ μιας πολιτικής φιλικής συνύπαρ
ξης και με τη Ρωσια σημειώνοντας πως
πρόκειται για μια μεγάλη χώρα με ισχυρή
Διεθνής 0Qγανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ)
της ηρεμιας στην αγορά
σως σε συνδυασμό με προβλήματα στην παραγωγή σε άλλες χώρες, η διατήΣτη μηνιαία έκθεσή του για το πετρέλαιο, ο Οργανισμός παρατηρεί «μια επιστρο
αλλά εκτιμά ότι μπορει να μην διαρκέσει
«Οταν θα τεθούν σε ισχύ οι πετρελαϊκές κυρώσεις σε βάρος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα