Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

11

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4911/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΤΟ ΥΠΕΞ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΡΩΣΙΑ «ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΕΝ ΟΠΛΟΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ»

Αλλαγή πρέσβη και συνέχεια
στον «ψυχρό πόλεµο»
Από συνεργός
έγινε …θύµα
ο 31χρονος

«ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αύριο τα εγκώµια
της Παναγίας
ΣΕΛ. 4

ΛΟΓΩ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΠΥΡΕΤΟΣ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Μετά το Μάτι

τα «µάτια δεκατέσσερα»!

Επιστροφή
διπλωµάτων
και πινακίδων

n Η προειδοποίηση
της Πολιτικής
Προστασίας για
«πολύ υψηλό κίνδυνο»
πυρκαγιάς στην περιοχή,
προκάλεσε πρωτόγνωρη
κινητοποίηση φορέων
και υπηρεσιών

ΣΕΛ. 3

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ

n Περιφέρεια
και ∆ήµοι σε επιφυλακή
και σήµερα, ενώ σε
πλήρη επιχειρησιακή
ετοιµότητα έχουν τεθεί,
πυροσβεστική
και αστυνοµία

Βαρύ «χτύπηµα»
του Τραµπ
στον Ερντογάν
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 6-7

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

ΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ CHEF ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Στο Π.Γ.Ν.Π. υπάρχει µια Ελλάδα
που σε κάνει περήφανο!»

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΣΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΦΙΛΙΚΑ

Ώρα για
δοκιµές
και...
µοντάρισµα

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΘΑ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Θέλει κόσµο
και στην Ευρώπη
ΣΕΛ. 15-20

ΣΕΛ. 5

ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ,
ΧΩΡΙΣ ΚΡΟΥΣΜΑ Η ΑΧΑΪΑ

Ο ιός του ∆υτικού
Νείλου βρίσκεται
στη «γειτονιά» µας
ΣΕΛ. 2