Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Γιατί χάνουμε;
toi, Σαράντο" L Koppinen
Έμποδίζουν την πρόσβαση
στην θάλασσα και μετά τις φωτιές!
Aun ου and n tu mom o auus
Ανθαίρετες πάσες στον αίγιαλό στον Μαροώνα
.Ibigtsaut.intndGn fyy
ΑΚΟηηκυί σήμερ. [email protected],
Η τραγωδία ανήκει
στους 'Ελληνες
χυδαίες δηλώσεις
ΙΩΑΝΝΗΣ MET
της πιοκαϊας!
λήθης επίθεσις Αύλιονίτου σέ Μητσοτάκη
«I 1 ήρε μπροστά
Στο Διάστημα
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΤΟΜΟ
vonoarne.and ThvBuoaa τη Evai vd tuto.
plou Kai va στη!er Ενα μεγάλο μνημειο ayamc.
ITENNIB
Επαναχαματτει ηχ001'αζιερα στηνΑν. Μεσογειο
N10 DHT,
Εφταιξε κάποιος