Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3814o • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣυγκεκριμενεΣ
προτAΣειΣ
Σ

ε προηγούμενη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου
της πόλης της Μεταμόρφωσης παρουσιάστηκε η νέα Κυκλοφοριακή - Συγκοινωνιακή Μελέτη
του δήμου η οποία και τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Μεταμόρφωσης ώστε να καταγράφουν της παρατηρήσεις τους.
Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο την
αναβάθμιση και επικαιροποίηση
της «Μελέτης Κυκλοφορίας και
Στάθμευσης Δήμου Μεταμόρφωσης» που εκπονήθηκε το 2004 2006.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της
παρούσας μελέτης πραγματοποι-

είται: - απογραφή του οδικού δικτύου της πόλης της Μεταμόρφωσης (γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, σήμανση κλπ)
- επεξεργασία και ανάλυση των
στοιχείων της απογραφής,
- διαμόρφωση προτάσεων, για την
βελτίωση της κυκλοφορίας και
της στάθμευσης των οχημάτων,
αλλά και της κυκλοφορίας των
πεζών και των ποδηλάτων,
Σκοπός της μελέτης είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
οδικού δικτύου του Δήμου Μεταμόρφωσης, με συγκεκριμένες
προτάσεις για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, η δημιουργία άνετων
και ασφαλών διαδρομών ροής πεζών, καθώς και η ιεράρχηση των
επεμβάσεων με στόχο την οικονομικότερη και με όσο το δυνατόν

πλέον άμεση αποτελεσματικότητα των προτάσεων.
Το οδικό δίκτυο της Μεταμόρφωσης δεν είναι πλήρους ανάπτυξης.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός της
άναρχης δόμησης στην διάρκεια
των δεκαετιών και παρατηρείται
στους περισσότερους Δήμους. Για
τη πλήρη ανάπτυξή του απαιτείται η διάνοιξη οδών και η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
των δρόμων είναι ιδιαίτερα άτακτα και στενά, ακόμα και αυτών
που αποτελούν το βασικό οδικό
δίκτυο του Λεκανοπεδίου, ενώ
αντίθετα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (κυκλοφοριακοί φόρτοι,
σύνθεση κυκλοφορίας), στο βασικό οδικό δίκτυο είναι αρκετά αυξημένα.

>>ΣΕΛIΔΑ 2-7

Βασικός αθλητικός πυρήνας της μεταμόρφωσης
Ο
Αθλητικός Όμιλος Δεξαμενής Μεταμόρφωσης ιδρύθηκε το 1987 από γονείς της
Μεταμόρφωσης, με την ευκαιρία της εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου στη γειτονιά
της Δεξαμενής, για την απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών τους και οργάνωσε ομάδες
Μπάσκετ και Βόλεϊ.
Σε αυτές έπαιξαν παιδιά και ανδρώθηκαν άντρες και έγιναν γυναίκες που σήμερα ασχολούνται
με τα κοινά της Μεταμόρφωσης,
που έχουν γράψει ο καθένας
τους τη δική του ιστορία, στον

Α.Ο.Δ.Μ., είτε σαν αθλητής, είτε
σαν προπονητής, είτε σαν παράγοντας έχοντας βάλει, πάντως ο
καθένας ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του Ομίλου.
Για 31 χρόνια ο Α.Ο. Δεξαμενής
Μεταμόρφωσης προσφέρει
αδιάκοπα τις αθλητικές του υπηρεσίες στο τόπο του, σε μια πορεία παράλληλη με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της
Μεταμόρφωσης καθώς συμβάλλει και με κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις.
Ο Α.Ο.Δ.Μ είναι ιδρυτικό μέλος
της Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. (Ένωση Σωμα-

τείων Πετοσφαίρισης Αθήνας και
Ανατολικής Αττικής) και μέλος
της Ε.Ο.ΠΕ. (Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης).
Από το 1987, μέχρι και σήμερα
το βόλεϊ εκπροσώπησε επάξια
τη Μεταμόρφωση σε πολλές
διοργανώσεις, και χάρη στο ταλέντο των αθλητών και το μεράκι μιας χούφτας ανθρώπων και
πολλών ακόμα μελών της διοίκησης άνθρωποι που στήριξαν
και στηρίζουν την ομάδα.

>>ΣΕΛ. 10-15



Τελευταία νέα από την εφημερίδα