Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τα Νέα: 93 ψυχές ζητούν δικαίωση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΡΩ 1,30. ADIOM0Σ ΦΥΛΛΟΥ 282
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
WWW.TANEA GR
TA NEA
ΤΑ ΝΕΑ
«Κάποιοι 0έλουν να πείσουν Την
ελληνικη κοινωνια ότι 93 ανθρωποι
έπεσαν θύματα μιας ανα πορευκτης
φυσικης καταστροφης
TO APOPO IEAIAA 2
1 ειων, Σοφία Φιλιιιιιοιούλου 9 ειων, Βασιλική
Ειων, Κασσιανή Σπανου 40 εων. Παναγιώτηs
ίδου 70 ειω. Ζωή Αθανασοπούλου 86 ετων
ηλεία Μαυρίδου 59 ετών
ε τον
Στυλιανή
Ka[00UAaKns 53 ετών
Χριστοφίδου
Αικατερίνη
Anuntpios
Καραλη 48
Πλυμάκns 75 ετών.
brns Χαμηλοθωρns 29 ετών, Αθηνά
εγιαννάκου 74 ειων Νικόλα°s καλεγιαννάκ0s
ύλ0s loapunos 67 ειων, Ελένη Σ10Eon 93 ετών,
ιάνθη Καλαμπανίδα 51 ετών, Παναγιώms-soEas
os Κλαδι0s 47 ετων Σοφία 1 ιαννακο!!ούλου 86
αλλεγιαννάκ0s 71 ευον. Μαριάνθη Κωνστανακη 85 ευο. Βίκτωρas Vlixas 25 ειω. Νικολέτα
la ziarepa 77 ειων. Αγγελ0s Maoxas 88 ετων, Διονύσι°s lleahas 89 a 14, Ευαγγελή |
ιαποστόλου 83 ετών. Βασιλεία Kaotonouhou 78 ετών, Ευθυμίοs Bovikonouhos 55 ετων. Θέκλα
a 56 ειών. Dirk Bonte 64 ετων. Ευπραεία Χερουβείμ 74 ευο . Μαρία-Ηλιάνα χερουβειμ 5 Eto
δικαίωση
μηνων, Ασπασία Μωρα!tn 91 ειων Ευγενία Πολιου 77 ειων, Ιωάννns Παπαϊωάννου 64 Etou
2 ετών, Μαρία Γαλάνη 41 ει . Βίκτωρ Toekos 59 ετο . Μαργαρίτα Διονυσωη 35 ετών. Μαρία
s Κέρισ0s 83 ετων, Θεοδώρα Ισαουση 74 ειων, αγνώστου ταυτότητ0s 1, αγνώστου ταυτ0mos 2
ΤΩΡΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ (ΚΑΙ) ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
PENOPTAZ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΖΕΑΙΑΚΊ 2-9