Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Οι Προϋποθέσεις Που θέτει
ο Τατούλης για λειτουργικές
Αναβίωσε
| το παραδοσιακό αλώνισμα
στο Καστρί Λακωνίας >σελ. 10
Παννακόηουλος για Σπόρτ
| «Κάποια Πράγματα
με στεναχώρησαν
| υηοδομές λυμάτων>σελ 8
»>σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018 | Έτος 23° | Αριθμός 5462] Τμή φύλλου 0.50€
Τηλ. 2731081 253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Τι αλλάζει για την απονομή του Ελληνικού Σήματος
| Έκτακτο επίδομα
Νέοι κανονισμοί για ελαιόλαδο 40χλ. ευρώ τα
και επιτραπέζιες ελιές
στους Δήμους
Σπάρτης και Ευρώτα
Για τις ζημιές
από Πλημμύρες
O ur ουργός Εουτερικών.
Πάνος Σκουρλέτης υηέΥΡαΨε
την απόφαση έγκρισηςγια την
xophynon έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ηοσού
674.782,02 ευρώ σε δήμους
της χώρας αποκλειστικά και
μόνο για την υλοΠοίηση του
προγράμματος κοινωνικής
Προστασίας με σκοπό την κά.
λυψη δαπανών άμεσων ΒιοΞεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις του κλάδου
Τέθηκαν σε ισχύ οι κανονι.
σμοίαηονομής του Ελληνικού
Σήματοςγια το εξαιρετικό παρ.
θένο ελαιόλαδο, το Παρθένο
ελαιόλαδο και τις επιτραηέζιες
ελιές, ένα χρόνο μετά από την
υπογραφ τον σχετικών onoφάσεων από τους υπουργούς
Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Ιούνιο του 2017. ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει ότι
Σκοπός της ano ομης του on. έχει ολοκληρώσει την εκπό.
ματος είναι κυρίως n ano- νηση των σχετικών εντύπων
τροπλ
καθώς και η αναγνωρισιμό. στην απονομή ελληνικού ο- κατηγορία των Προϊόντων τους
τητά τους στη διεθνή αγορά ματος στο εξαιρετικό Παρθένο θα unoBa ουν σχετικές αιτή
Προσδίδοντας ταυτόχρονα ελαιόλαδο και στις επιτραπέ- σεις.
Προστιθέμενη αξία στο Προϊόν. QES ελιές. Ο οργανισμός γνωαντικατάστασης οικοσκευής
λογω φυσικων καταστροφων
Το ποσό θα on°δοθεί στους
| δήμους με χρηματική εντολή
ουργείου προς το ΤαΜε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟστοηοιεί ότι στο εξής θα δέχε.
ται αιτήσεις αηότις ενδιαφερό
μενες επιχειρήσεις του
κλάδου, οι οποίες ανάλογα με
την δραστηριότητα τους και την
των ελληνοηΟήσεων
και κανονισμών που αφορούν
του υπ
συνέχεια σελ.9
Η κατανομή της συνολικής
επιχορήγησης 40.038 ευρώ
για τους δήμους της ΛακωΣτόχος η επαρκής Ποσότητα και η Ποιότητα
νίας έχει ως εξης:
Έργο ύδρευσης για αναβάθμιση
του πόσιμου νερού στην Αν. Μάνη
. Δήμος Σπάρτης: 3.873 ευρώ
για την αντικατασταση οικοσκευής λόγω της πλημμύρας
nou σημειώθηκε στις
7/9/2016
Πάνω από 970 χιλ. ευρώ η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «ΦιλόΔημος»
Δήμος Ευρώτα: 36.165
Την ένταξη στο Πρόγραμμα
«ΟιλόΔημος» 25 νέων έργων.
Πλήρως χρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο των Προσκλήσεων
Υδρευσης και Αποχέτευσης.
συνολικού Προϋπολογισμού
121.806.914,57 ευρώ, undγραψε υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
Ανάμεσα στα 25 έργα συγκαταλέγεται και το έργο «ΥΠΟδομές
ύδρευσης για την εξασφάλιση 1 ευρώ για άμεσες Βιοτικές
επαρκούς ηοσότηταςκαι no -1 ανάγκες και αντικατάσταση
ότητας ύδατος για ανθρώ!n
κατανάλωση Δήμου Ανατολικής
Μάνης» με κύριο (του έργου) tn | 16/11/2017
ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης. Το
Ποσό χρηματοδότησης του
έργου από το Πρόγραμμα «Ο- Κωνσταντίνου
ΟΔημοο ανέρχεται σε 976.000 1 και Ελένης
ευρώ.
οικοσκευής λόγω της ηλημ.
μύρος Που σημειώθηκε στις
συνέχεια σε. 9
του Γιώργου Ανυγειάτη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα