Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3812 o •ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

η τοΠοΘετηση του ΔημαρΧου μεταμορφωσησ στο ΔιΚαστηριο για
την ΚατεΔαφιση του Παλαιου ναου στο Κεντρο τησ Πολησ

ΠροσφυγΗ

Κανονισμοσ λειτουργιασ ΔημοτιΚου
συμβουλιου μεταμορφωσησ

κεντρικές αρμοδιότητες

Στο σημερινό φύλλο παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος
του Κανονισμού Λειτουργίας
του Δημοτικού Συμβουλίου
Μεταμόρφωσης, όπως εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία
από το δημοτικό συμβούλιο
της πόλης.
Στις αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται αρχικά τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική
αρμοδιότητα να αποφασίζει
για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Δημάρχου,
των άλλων οργάνων του Δήμου, των συμβουλίων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
και του προέδρου τους ή του
Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας ή το ίδιο το Δημοτικό
Συμβούλιο μεταβίβασε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
κατά το άρθρο 65 παρ. 6 του
Ν.3852/2010.
Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να
συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα
όργανα του Δήμου επί θεμά-

των γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί
θεμάτων που σχετίζονται
γενικότερα με τη διοίκηση
του Δήμου, την οικονομική
του πορεία και την εν γένει
λειτουργία των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών
επιχειρήσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο,
ασκεί τις αρμοδιότητές του
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών
διατάξεων που θεσπίζει το
ίδιο. Κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του λαμβάνει
υπόψη:
- Τις εθνικές, περιφερειακές
και ευρωπαϊκές πολιτικές
που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
- Την ανάγκη συνεργασίας
και συντονισμού με άλλες
τοπικές ή δημόσιες αρχές
και οργανισμούς, οι οποίοι
έχουν την αρμοδιότητα να
δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρεια του
Δήμου.»

>>σελ. 10-15

στΗν ΔικαιοσυνΗ
Με ανακοίνωσή του προς τον τοπικό
τύπο η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία
"ΣΥΠΑΛΗΤΤΟΣ” Μεταμόρφωσης ενημερώνει για τις δικαστικές εξελίξεις γύρω
από την υπόθεση της κατεδάφισης της
παλαιάς εκκλησίας στο κέντρο της
Μεταμόρφωσης και ευχαριστεί όσους
συμβάλουν στην προσπάθειά της.
Η επιστολή είναι η εξής: «Θα θέλαμε να
ενημερώσουμε το αναγνωστικό κοινό
σας και τους πολίτες της Μεταμορφώσεως ότι την 2-11-2015 εκδικάστηκε
ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, η γνωστή αγωγή του Συλλόγου μας. Με την αγωγή του αυτή ο
Σύλλογος έχει υποβάλει το αίτημα να
επισκευασθεί και να διατηρηθεί ο πα-

λαιός Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος, λόγω του χαρακτήρα
του ως μνημείου της πόλεως, καθώς
είναι σημαντικό στοιχείο της ιστορικής
και της θρησκευτικής συνειδήσεως και
της πολιτιστικής εν γένει κληρονομιάς
του τόπου, συνδεόμενο με την παράδοση και το ίδιο το όνομά της.
Ο Σύλλογος υποχρεώθηκε να προσφύγει στην Δικαιοσύνη, καθώς ο κ. Δήμαρχος έχει, πέραν πάσης προσδοκίας,
υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας αίτηση να του χορηγηθεί
άδεια κατεδαφίσεως του Ναού, αδιαφορώντας υπεροπτικά για το γεγονός,
ότι πάνω από τρεις χιλιάδες πολίτες
έχουν ήδη υπογράψει για την διατήρη-

σή του. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο το
γεγονός, ότι ο κ. Δήμαρχος επιδιώκει
την κατεδάφιση, αν και ο επιχώριος Σεβασμιότατος Μητροπολίτης έχει από
το 2014 ζητήσει και έχει ήδη λάβει από
το αρμόδιο Υπουργείο, για την επισκευή του Ναού, το ποσόν των
140.000 ευρώ, ως προκαταβολή συνολικώς προϋπολογισθέντος ποσού
265.000 ευρώ. Το ποσόν αυτό δεν έχει
διατεθεί ακόμη για τον σκοπό, που έχει
εισπραχθεί.»
Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη θυμίζουμε τη συζήτηση που είχε γίνει στο
δημοτικό συμβούλιο της πόλης της
Μεταμόρφωσης.

>>σελIΔα 2-7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Σε ετοιμότητα ο Δήμος Περιστερίου για την αντιμετώπιση της νέας κακοκαιρίας
  Για την αντιμετώπιση της επερχόμενης κακοκαιρίας τέθηκαν σε ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Περιστερίου, με βάση τις δυσμενείς προβλέψεις της Εθνικ&
 • “Μπλακ Τζακ” στις αναπλάσεις
  Έργα σε 21 πλατείες και χώρους πρασίνου σε Ν. Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο έργο ανάπλασης 21 πλατειών και χώρων πρασίνου στις γειτονιές και στο κέντρο του &
 • Αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Ιωνία
  Που γίνονται τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ο Δήμος Νέας Ιωνίας επέλεξε και προώθησε για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής έργα υποδομής όπως είναι οι αγωγοί ομβρίων, για ν&alp
 • «Πράσινα» απορρίμματα με κοινωνικό πρόσημο
  Από τον Δήμο Αμαρουσίου Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης των «πράσινων» απορριμμάτων προσέφερε σε περισσότερες από 20 οικογένειες που α&
 • Ανακοίνωση για την επιδείνωση του καιρού
  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: Μετά από έγγραφο της Γενικής Γ&rh