Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

Υ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4125 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΡΟΧΑΙΑ

Αύξηση θυμάτων
και παραβάσεων
του ΚΟΚ, τον Ιούλιο

Νέα δυναμική
για κάλυψη των
αυξημένων αναγκών
Σελ. 5

Σελ. 7

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Οι γειτονιές αλλάζουν όψη
και αναβαθμίζονται

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Έργα οδοποιίας
και αναβάθμιση
παιδικών χαρών
Σελ.11

3 «Πράσινο φως» από

το Δήμαρχο Ιωαννίνων
σε τρία νέα έργα, ύψους
2 εκ. ευρώ, με στόχο
την ανακατασκευή
δρόμων και τη βελτίωση
υποδομών, σε Γιάννενα
και Ανατολή
3 Σε εξέλιξη πολλά έργα

που χρηματοδοτούνται,
κυρίως από ίδιους
πόρους του Δήμου,
με προϋπολογισμό που
φτάνει τα 9,8 εκ. ευρώ

ΖΑΓΟΡΙ - ΑΧΑΪΑ

Οι Σουδενιώτες
αναζητούν
κοινές ρίζες
Σελ.12

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Καλύτερα
συμπεράσματα από
τα φιλικά ματς

Σελ.9

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Στο ΣτΕ, για την
προάσπιση των
συμφερόντων
των πολιτών
• Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων,
ζητά την ακύρωση της υπουργικής
απόφασης για λόγους, που
ανάγονται τόσο στην τυπική, όσο
και στην ουσιαστική νομιμότητα
της απόφασης
Σελ.4

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Σημαντικές
δράσεις
με διττό στόχο
Σελ.11