Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27102
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ρευστοτητας
ζητουν τα
υνεχιζονται οι αναταραςεις στις
τις επιχειρησεις
Η παρέμβαση της Λαϊκής Τράπεζας της
εων της Ελλά
70 των επι
λει την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποχρειάζον
ματυχ
ξένου συνα
ποτέλεσμα του να ανακόψει την πτώση του
γιουάν
σεις τους στο ΑΠΕρίων χαι του Εμπορκού χαι Βιομηχανικού Επιμελη.
τηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνο0.1% έναντι του δολαρίου στο 6,8562, αλλά
ΑΑΔΕ: Με «Τρίαινα»
στη Μύκονο νια
είωσε την
από τα βασικά θύματα
της εμπορικής διαμάχης, με πολλούς επεν
γιουάν
χούς δ
ου, που εννοειται οταν
σπράξης ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσχεται σε
Ανεξάρτητης AQχής Δημοσίων Εσόδων Χαι με τη
χαηση σύμφωνα μ
θηκε 0,2% στο 95,291 κοντά στο υψηλότερο
vxovo
ανησυχίες για τον αντίκτυπο στην πραγματική oxoιφυλαχτικό κλίμα επιχ
01 ασιατικέ
φαινονται να ενισχυονται οι φοβοι
μπορεί να βγει από την ΕΕ χωρις μια εμπορική ουφωνία. Ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου, Λίαμ Φοξ,
δήλωσε
φύγει η Βρετανία από την ΕΕ χυοίς μια συμφωνία
μετοχές υπέχυ αν στις πιέσεις, με τις χινεζικές με.
τοχές να υποχωρούν σε αρνητικό έδαφος. Ο χνείομασία «Τρίαινα» λόγω των .Τυών
αράλληλων στοχεύσεων της
αντιστάθμισα
την παρει αση των χινεςιχων α@χων την πε@α
μάδα πΟΟΧειμένου να ενισχυθ
SSE της Σανγκάης υποχώρησαν π
πανευρωταϊκός δείκτης μετοχών σημείωσε πτυΗ τουρκική λίρα υποχώρησε σε ιστορκά χαμηλά
Cisco
Μονοδρομος ο
λυσαν μια ασυνη ατα ομεια επι με ο σης τον ε
ρατικά
ση0,0 % ενωογερμανιχός DAX Χατα 0,34% και ο
γαλλικός CAC 40 ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος, με
ναχοίνωσε ότι
πρόσβαση της
μια κίνηση που θα μπορούσε να επηρ
ασμολό
Ψηφιακος
μετασχηματισμος Υια
τις νέες εσεις
Ντόναλντ Τ
μπορικός «εχβιασμός» του Τραμπ. Προσπάθησαν
ντας ότι δεν θα πετύ
μεγαλύτε
παραγγελίες εδώ
ας 1,66 δι
ουν τους επεν
του τουρουχού νομίσματος υποχώρησε διαμορφώθηουχονομίας, χαθώς
ηδιαμάχη των
τελευταίο
χρηματοπιστωτικέ
50 λίρες.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters
ρημού
ΠτΔ: «Βασικές συνιστώσες του Πολιτισμού μας ο
ρωπισμος, η AnnnneyYvn και
ϊκό και διεθνές επίπεδο, παρατηρείται
κοινωνικη Δικαιοσυνη»
ράμέν
η Ελενα Πρασσάκη, επικεφα
ματος Marketing
του εθνικού χρέους-Χι αυτό αποκτά εξαιρετική χρι
σιμότητα στις μέρες μας, μέσα από τις φονικές συμ
αγνα θύματα
«ιδίως σημερα εμείς οι Ελληνες, οφείλουμε ως λα2
πιχοινωνι
α την Ελο και την Μάλτα,
Αμεσες δράσεις και
ριζικες αΛΛαγεςΥια
την οιαχει ριση των
1 ως έθνος, να μένουμε π
φρένο
πλήττουν το τόπομας2
νημοσυνο για
ς Ψυχε
σύνης, «για να μας χα οδηγεί κατά την ε πληρωση
ώστε να θυμόμαχάθηκαν
μη βιώσουμε στο μέλλον άλλη τέτοια Χα τα στρο
υ Προέδρου της Δημοχράτ
Προτεραιότητα η ανάδειξη της ως αρχαιολογικός προορισμός
φυσικων καταστροφων en
επίτιμου δημότη του δήμου Αμ0erou
μας, αλλά και να συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση της πεΟιοχής» τονίζει, μεταξύ άλλων, το υπου!γείο
Πολιτισμού και Αθλητισμου σε αναχοίνωσή του σχετικα με την ε ελιξη των ε@γασι ον στον Αοφο Καστά
Στη μνήμη των θυμάτων τηρήθηχε επίσης ενό
που ος, ο οποίος επισοέφθηκε την Α
μοργό με αφορμή τον εορτασμό της Μεταμόρφωσης
του Σωτηρος στην ιστορική Μον της Παναγίας της
Χοζοβιώτισσας, έκανε μια μακρά αναφορά στην 1
10 μας εμπνέει θρησκευτι
ματα του εορτασμού. Μίλησε για «τις αρετές της Α
λήθειας και της Δικαιοσύνη g , που πηγάζουν από τη
Ox Παν
«Συνεπές το υπουργείο Πολιτισμού Χα Αθλητισμού έχει θέσει σε απόλ τη προτεραιότητα την προστασία,
αποχατάσταση του σημαντιχου μνημείου στην Αμφίπολη στο πλα σιο ενός ολοκ μενου προγράμματος ανά
δειξης του μνημείου και της αρχαίας πόλης της Αμφίπολης στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας της διεπι
στημονικής συνεργασίας με σταθερά βηματα συντεταγμένο τρόποκαι χωρ ς βιασυνη όπως απαιτει ένα συνθε
400α στην αντιμετωπιση των φυσιχων
ρών και την πρόληψη ή άμβλυνση των συνεπειών
εχουν, υπογρά
στορία τ
ΩΤΕΕ σε επιστο
με αφεΟμή τις πρόσφατες φονικές πνχαγιές
vg70,
έργο vymλής εξειδίκευσης», τονίζει το ΥΠΠΟ Α χαι προσθέτει
υπουργείο Πολιτισμού χαι Αθλητισμού αρκετές φορές κατά το παρελθόν έχει ενημε
eωσει για την προοδο των εργασιων στο ταφικό μνημειο που αποκαλύφ
Με την επιστολή του, το διοικητι-TMA
ό συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ εκφρά
μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης χαι στ
στον Λόφο Καστά χαι αποτελεί μνημείο μεγάλης αξίας χαι μεγάλης Χλίμαχας χαι νψηλών

Τελευταία νέα από την εφημερίδα