Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΡΙΤΗ

τώρα!

7

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4907/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ
ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ!

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΡΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Εξάωρη αυτοψία
εισαγγελέων στα καµένα
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΨΕΙ

∆ιαβουλεύσεις
Τσίπρα
µε υπουργούς
και στελέχη
ΣΕΛ. 13

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΑΛ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

n ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο γ.γ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ
ΣΕΛ. 12

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Η «κάθοδος»
των Βαλκάνιων

n Η ολοένα

Γλυκός αλλά
και πονεµένος
άνθρωπος...
ΣΕΛ. 5

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

«Φιτίλι»
τα ακαθάριστα
οικόπεδα
ΣΕΛ. 7

n«Αιµοδότης» το
αεροδρόµιο του Αράξου»
αναφέρει ο πρόεδρος
των Ξενοδόχων,
∆. ∆ιαµαντόπουλος
n Γ. Τελώνης: «Είµαστε
ακόµα στην αρχή, χρειάζεται
να γίνουν πολλά…»

και µεγαλύτερη
επισκεψιµότητα στη νότια
Ελλάδα από Σερβία,
Ρουµανία, Σκόπια, κλπ.
οδηγεί σε εκτιµήσεις για
αύξηση της τάξης του
3-4% σε σχέση µε πέρυσι

ΣΕΛ. 3

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΚΟΣΜΟΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΕ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΟ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Τρεις νεκροί
και... 4.300
παραβάσεις!

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 8

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Το αιώνιο
φως
Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΚΑΡΤΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο Προµηθέας
των ρεκόρ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
ΤΟΝ ∆. ΚΟΤΣΩΝΗ

ΣΕΛ. 19-26