Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

29oC, 12.00

32oC, 8.00 μ.μ.

28oC - Υγρασία 54%-62% - Άνεμοι: Δ 3 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:33 - Δύση ηλίου: 20:28

€0.80

Balkans

Το θέμα δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό και εν εξελίξει. Στις μέρες μας διαμορφώνεται η νέα ισορροπία στην περιοχή με ζητούμενο τη χάραξη των ενεργειακών δικτύων κι εκείνο για τους εμπορικούς δρόμους. Η δεύτερη περίπτωση
μοιάζει ευκολότερη εφόσον ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με το μέγα της θαλάσσης Κράτος, της Κίνας. Αυτής της νεοαναδυόμενης παγκόσμιας υπερδύναμης, που εκτός των άλλων μαζεύει και όλα τα ανακυκλώσιμα της Ευρώπης ώστε να μην επιστρέφουν κενά φορτίου τα βαπόρια
της. Εσχάτως λέγεται ότι αυτό αλλάζει όμως και μόνον η στάθμιση αυτής της κατάστασης, ένα επεισόδιο στην οικουμενική οικονομία, μπορεί
να προβληματίσει για την ισχύ των εθνικών πολύ περισσότερο των τοπικών πολιτικών περί του θέματος. 3 >>

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4703

ΠΗΡΕ ΦΕΚ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Óôá ÃéÜííåíá & ï ÅÏÔ Éïíßùí!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεχίζεται με αμείωτη συνέπεια η διοικητική αποψίλωση της Κέρκυρας κι έτσι η αποδόμηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Τελευταίο κρούσμα η καθιέρωση νέου οργανογράμματος των
Υπηρεσιών του ΕΟΤ, σύμφωνα με
το οποίο συγκροτείται Υπηρεσία
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Γιάννενα. Το Προεδρικό
Διάταγμα πήρε ΦΕΚ, την περασμένη Πέμπτη (2/8). Σύμφωνα με
το νέο οργανόγραμμα:
Συστήνονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες Εσωτερικού που λειτουργούν
σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, στην οποία υπάγεται το Γραφείο Πληροφοριών
Ορμένιου.
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, με έ- ΚΕΡΚΥΡΑ. Έπιασαν δουλειά από τα χαράματα της Κυριακής με σκούπες και πλυστικά για να ασπρίσουν πεζοδρόμια και
δρα τα Γιάννενα, στην οποία υ- δρόμους, που είχαν μαυρίσει από τα σουρώματα των σκουπιδιών που συσσωρεύονται ειδικά στα πολυσύχναστα σημεία.
8 >>
πάγεται το Γραφείο Πληροφοριών Άρτας.
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη,
15>>
στην οποία υπάγεται το Γραφείο
Πληροφοριών Κυλλήνης.
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο.
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Κε3>>
5>>
ντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία υπάγονται τα Γραφεία ΣυνοMein Schiff II: 08:00 - 19:00
ριακού Σταθμού Προμαχώνα και
ÅðéâÜôåò: 2.114
Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού
Seabourn Odyssey:
Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο.
08:00 - 11:00 - ÅðéâÜôåò: 462
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού ΒοMarella Celebration:
ρείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλή09:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 1.380
νη. θ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. ΕσωτεριCosta Deliziosa: 09:00 - 14:00
κού Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
ÅðéâÜôåò: 3.570
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ
Norwegian Star: 10:00 - 16:00
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ÅðéâÜôåò: 2.348
enimerosi.com

«ÎåðÜóôñåøáí» ìéá öïñÜ áêüìá ôçí ðüëç!

9874 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι

Çìåñïìçíßåò &
èåìáôïëïãßá ôïõ 2ïõ
Óõíåäñßïõ ãéá ôïí
êåñêõñáúêü ôïõñéóìü

Ðïéá Ýîé öéëéêÜ èá äþóåé
ï ÁÏÊ ÊÝñêõñá

Áðüøå ç óõíáõëßá ôïõ Ôüëç
êáé Ýðåôáé ôï Çñþäåéï!



Τελευταία νέα από την εφημερίδα