Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

∆ΕΥΤΕΡΑ

6

τώρα!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

2018
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

Πατρινός στην
κορυφή της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα πρόσωπα
στο προσκήνιο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Π.Υ., ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 4

Πάτρα: Οι δηµοτικές εκλογές του 2019, φέρνουν και εκπλήξεις

Η πρόταση
σε γνωστό
επιχειρηµατία
κ α ι οι
αποφάσεις
του Νίκου
Παπαδηµάτου
n Η βεβαιότητα

Πελετίδη
και οι συµµαχίες
του Αλεξόπουλου

ΧΡΟΝΟΣ: 46ος ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 2449 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1€

n Γρίφος οι

επικεφαλής για τις
παρατάξεις ΣΥΡΙΖΑ
και «Τώρα για την
Πάτρα»
n «Κατεβαίνουµε»
λένε Χριστόπουλος,
Τζανάκος,
Χρυσανθακόπουλος
n Στάση αναµονής
από Σαµούρη,
Οικονοµόπουλο,
Πατούχα και Ντρίνια

Σκάφος
στη στεριά,
Ι.Χ. στη
θάλασσα
ΣΕΛ. 7

Τραγικός επίλογος
για 60χρονο
Βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ
στην περιοχή Μαρούδα
ΣΕΛ. 38

90 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΝΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Tραγωδία δίχως τέλος
ΣΕΛ. 11

Σπορ

Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Αυλαία (;)
µε Κοτσώνη

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΙΛΙΚΟ
ΜΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ο ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ «Γ»

∆εν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια

ΣΕΛ. 3

Η «άνοιξη»
του
Κουφοντίνα
ΓΡΑΦΕΙ Ο ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΣΕΛ. 5

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

ΑΛΙΣΣΟΣ: ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Τα λύµατα πνίγουν
τη θάλασσα!
ΚΑΛΟΓΡΙΑ: ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟ
ΚΑΙ ∆ΙΠΛΟΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 6

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Ο αγαπητός αρτοποιός
ΣΕΛ. 5

ΤΟ «ΑΝΤΙΟ» ΣΤΗΝ
ΚΟΥΛΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ

Πρωτοπόρος
στην
κοµµωτική
ΣΕΛ. 5

ΕΠΣΑ :«Πονοκέφαλος»
το γηπεδικό
∆ράκου: «∆εν άφησα
κανένα αγώνισµα»

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΚΑΙ ΑΧΑΓΙΑ’ 82

Μήλον της έριδος
ο Τσάµης
ΣΕΛ. 17-25