Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας:
Σε τροχιά
υλοποίησης
έργα ύψους
57,5 εκ. ευρώ

1.000.000 στα νοσοκομεία της
Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας
από το Υπουργείο Υγείας
- Πως θα αξιοποιηθεί

6806

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Η μετεγκατάσταση
της Ακρινής σε περιδίνηση
- Μπαλάκι ευθυνών για να
1990
μην χαθεί το στοίχημα Ράδιο
σελ ~ 13

Έτος ίδρυσης

σελ ~ 8

Δήμος Σερβίων
– Βελβεντού:
οι προσπάθειες
για την
αναπτυξιακή
πορεία του
τόπου έχουν
αποτέλεσμα

σελ ~ 8

15η Πανελλήνια
Γιορτή
Μανιταριού

σελ ~ 12

σελ ~ 3

Λόγος

Ακούστε
live

Η εικόνα της
Παναγίας της
Ζιδανιώτισσας
επέστρεψε στο
μοναστήρι

σελ ~ 4

Θέμης
Mουμουλίδης:
“Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Μακεδονίας:
Αναζητώντας το
χαμένο χρόνο”

σελ ~ 9

Το
Θεατροδρόμιο
περιοδεύει
στη Δυτική
Μακεδονία με
την παιδική
παράσταση
«Μια φορά κι
ένα ….τσουκάλι»

σελ ~ 24

Εορτή της
Μεταμορφώσεως
του
Σωτήρος
και του
Αγίου
Νικάνορα

σελ ~ 6