Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2018 AP. φΥΠΛΟΥ 13 13
ETOE 2Sov
e-mail: [email protected]
ΤΗΛ.: 265 10 22044
FAX: 26510 79432
ΤΜΗ ΦΥΑΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
Η «κούρσα αντοχής» των πολιτών αρχίζει Σεπτέμβριο και λήγει Ιανουάριο
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ
Πιο αναλυτικά, έως την πελής των φετινών φορολογικών Η κούρσα αντοχής για τους ρασμένη Παρασκευή είχαν
δηλώσεων, ενώ θα πρέπει να φορολογουμένους αρχίζει για υποβληθεί στο TAXIS net
εξοφληθεί και η πρώτη δόση τα καλά τον Σεπτέμβριο και 5.999.368 δηλώσεις φορολο
του φόρου εισοδήματος για περιλαμβάνει καταιγισμό φό- γίας εισοδήματος (Ε1) για το
όσους έλαβαν χρεωστικό εκ- ρων κάθε μήνα, μέχρι και τον φορολογικό έτος 2017 και
Ιανουάριο του 2019, για τα ει- υπολογίζεται ότι απέμενε να
Μέσα στο επόμενο εξάμηνο σοδήματα τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ) υποβληθούν περίπου 240.000
Εληξε η προθεσμία υποβο- ύψους 6,95 δισ. ευρώ!
οι πολίτες θα κληθούν να κοταβάλουν φόρους συνολικού
και τα οχήματά τους τέλη κυκλοφορίας)
δηλώσεις.
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Απεληστική η κατάσταση για τους
υπουΐφιους συνταξιούχους
Πλούσια
ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΗ
ΣΤΟ ΨΕΜΑ
Λυο χρόνια στην ουρά
40εκ. ευρώ στην
Περιφέρεια
ειρου
2018. Ενα από τα ΥΕγονότα που δύσκολα θα πί- Αχυρες λόγω ελλιπων δι
στενε κάποιος ότι μπορούν να συμ Ούν είναι η..α.ολογητο ών είναι 30%
σιωπή ολόκληρου χράτους για τον αριθμό τουν) των αιτήσεων για συνταξιογνοουμένυν τόσες ημέρες μετά το ολο αντ μα δότηση στον ΕΦΚΑ όταν χ
λοδωρτ ματα που δημιουρ.
γησε ο νόμος Κατρούχαλου,
Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιού
χον ΕΝΔΙΣΥ) αναχον σε
ότι θα στραοείδοοαστικά με
μηνύσεις και αγιοΈς χατά
λιάδες ασφαλυσμένοι περ μ.
νουν έως 20αι 20αι 2 χρονια για
να πάρουν τις συντάξεις.
ρια νεα μεγεια ερ.α
που φέρουν την υποΙ γραφή του Αναπλη
Αν εξειοτονταν από το αννταΟΧτ
ο φιλότιμο τον
αριστερών του χαθεστυτος, θα μαθαίναμε,την
νει νταιστιςδιχαιολογίες. Μην Ψηφ
ετε γελο το
Υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Αυγούστου
| e14έρεια
Ηπείρου.
ματά τ Μπια ταλιην τουρι εμπιστεύτε ε τημονηχ
Απασχόληση σε δημους
a 30.333 ανέργους
umeo uooin
|νολικό ποού το"40
ηλεορυση, αλλά μην τους εμπιστεύεστε τη μο
της Λατ ίδας Χου τις ζοές σας.
Πρόγραμμα Δημοσίαν
Z. 11ανταζής
τίον των βασιλιάδων (χαι συνήθως τους σχοτώ
νουν). Στην πραγματικότητα οι εκλεγμένου
Από χθες άρχισε και θα 30.333 ανέργον σε δήμους,
ολοκληρο θεί τη Δευτέρα 20
Aurrou στον η δ«cio e0α
υπο ολης ηλεχτ ovcu ναι
τήσεων συμμετοχής στο νέο
προγραμμα του ΟΑΕΔ για
την οκτάμηνη απασχόληση
, δάσή, πόλεις"αλλά!
και οάτη, άμα λάχει. Οπουος έχει χαλ μνήμη ζει
00 ωές. Θυ μαται τέχει συμ ec, τι έχει περάσει τα λάθη του χαι αχλον
Bur τας τις συμ ouw ςτον εμπειριων του ε τι νει το οτιχο εππε ο του
Να μην ξεχνάμε τι σημαινει Αριστερά Από την προδοσία του ΚΚΕ στο
περιφέρειες xa. Κέντρα Κου.
νυνικής Πρόνοιας, Σύμου να
με τον ΟΑΕΔ δικαίωμα υ ποΙΧεδονιχό τις πτηηάδες 20u τις ο αγές του Βελουχίο τη μέχρι την προ
σία του ΣΥΡΙΖΑ πάλι στο Μακεδονυο χαι τους
βολής ηλεκτρονουν αίτη
σεων έχουν μόνο οι εγγε
requlévolgengua οτη odaba 23