Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Αυγούστου
Αριθ. Φύλλου 5588
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Kozávn:
Προσλήψε1s ανέργων
μέσω Κοινωφελούs Εργασ1as
Σελίδα 1
ΕΝΦΊΑ:
Θέμης Μουμουλίδης
«Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
Αναζητώντας
το χαμένο χρόνο»
Σελίδα 7
τα εκκαθαριστικά
Ο un°λογισμός του ΕΝΦΙΑ
θα ξεκινήσει αμέ00s μετά
την ολοκλήρωση unoBonns
των φορολογικών δηλώσεων
θα βεβαιωθεί
στα μεσα Αυγούστου
Καπνός το 30%
των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς της ΔΕΗ
Σελίδα 13
Ξεκίνησαν
Οι εγγραφές,
για όλους τους
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
η κολυμβητική χρονιά
για τα μικρά «ΔΕΛΦΙΝΙΑ»
Πτολεμαϊδας
Σελίδα 14
Δημότες Κοζά.
ΑΠΟΨΕΙΣ
άνω των 14
Σελίδα 24
Η συνωμοσία
ετων,
στην 3η Τοπική
των μετριων
Μπορεί να φανεί παράξενο, αλλά πρέπει να δώ.
σουμε ένα δίκιο στον κ. Χριστόφορο Βερναρ.
δακη. Μέσα στον προπαγανδιστικό του οίστρο
υπονόησε μια μεγάλη αλήθεια: ας προσέχαμε!
Το πρόβλημα που αναδείχθηκε και σε αυτή τη
μεγάλη καταστροφή δεν ήταν η νεότης του προθυπουργού, τα 44 του χρόνια, όπως είπε ο ίδιος
Ήταν η παντελής έλλειψη εμπειρίας στη διαχεί.
Μονάδα Υγείας
Έχει ξεκινήσει η λειτουργία της 3ης Τοπικής Μονά.
δας Υγείας Δήμου
Κοζάνης προσωρινά στο
κτήριο του Κέντρου Υγείας
Αριστοφάνους 5A, όπου
έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγ.
γραφές για όλους τους Δη
μότες Κοζάνης άνω των 14
ριση.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 11