Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κατατέθηκε η τροπολογία για κατεδάφιση αυθαιρέτων
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5281 Παρασκευή 03.08.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ορόσημο για |
Capital
Η Ελλάδα θα είναι σε θέση να σταθεί
Ερχεται βαρύς ο πέλεκυς από
αγοράς
Το Χρηματιστήριο Αθηνών
υποδέχθηκε εχθές στην τελε
τη Έναρξης της συνεδρίασης
την CNL CAPITAL με την
ευκαιρια
τευση
μετοχών της, στην Κυοια
Αγορά του Χρηματιστηρίου
για την έναρξη της συνεδρία
σης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ΧΤύπησαν οι
Παναγιώτης Λέκκας Πρόε
δρος και Νικόλαος Χλαρος
Σύμβουλος της CNL CAPI
ΤΑΙ Ο κ. Σωκράτης Λοΐα
ρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καλωσοεταιρει
μετα ύ 10 μεΑΤ των υαουν Αντιμετώπιση
Χρηματιστήριο
άλλον σημεία
ALPHABANK
του Χοηματιστη ου.HCNL
Βοήθεια στην Ε
άδα θα
γι'm των μετοχων της σηματοδοτεί, εκτός από τηνελασίπαράσχει η Αυστραλια
κή επιστέγαση μιας επιτχους ολοκλήρωσης δημόσιας εγγοαφης, που ειναι η
Αγορά μος μετά απότέσσεν |
Παροχή βοήθειας στην Ελλάδα
για την αντιμετώπιση της χαταυπουργός Εξωτερικών της
Αυστραλίας διαβε 3αίωσαν ότι
οίηση του θεσι
Εταιρειων
Επιχειρηματικών Συμμετογών.Οι ΕΚΕΣ είναι ένα η Αυστράαια. Σε κοινη ανα- των ςημαον, αξιοποιωντας την
επενδυτικό εο α είο σγεδιαKeq αλαίου τις ολέθριες πυρκαγιές στην να στηρίξουν την Ελλάδα στις
ALPHA
ανατολική Αττική θα παράσχει
προσπάθειες αποκατάστασης
κοίνωση τους, ο πουθυπουο ο
της Αυστραλίας, Μάικλ Τέον- Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η
μπουλ και η υπουΟΥός Ε υπερ- κυβέρνηση της Αυστραλίας
ικών, Τζούλι Μπίσοπ, διαμ. στέλνει το μήνυμα πως οι δύο
Ινύουν πως οι σκέψεις τους χώρες έχουν μακρόχρονη και
αλλά και του αυστραλιανού στενή φιλία και υπογραμμίζει:
εμπειρία της χωρας τους.
σμένο να γεφυοάνει. τους
επενδυτες με τις κεφαλαια
!!έντε επενδυτές πέρασαν στην επόμενη φάση του project
Jupiter. Στις 24 Σεπτεμβρίου οι δεσμευτικές προσφορές. Τι
περιλαμβάνει το προς πώληση χαρτοφωλάκιο και ποια είναι
η ανακτήσιμη αξία του. Πρόκληση η ευρεία διασπορά.
επιχειρήσεων
παρέχοντας διαστοοά κιν«Συμπαραστεκόμαστε στην
Ελλάδα κατά τη διάΟΧεια αυτής
της περιόδου που εχει τόσο
ανάγκη
, ειναι
Capital ακολουθοντας με
συνέπεια και αποτελεσματικότητα την επενδυτιχή της
Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα στείλει
εντε επε
LE να
ανάδειξη αυτου του επεν
μετώπισης Καταστρο ων της
Ilu2οσβεστικής και Διάσοσης υφυπουργός Εξωτερικών Το- γωνισμού (project Jupiter).
Νεας Νότιας Ουαλίας, καθώς
Απο την πευρά της Ελλάδας, ο
ενς Κουίκ, με ανάρτηση του στο
στίες του στην υπονογό Εξωτερστην επομενη φαση του δια
μη ε υπηρετουμενα δανεια,
είναι χαρακτηριστικά ενδιαφερον πως στο κέντρο της Ικαι από τις Πυροσβεστικές Tw
τελευταία χρόνια είναι η
που τρέχει για λογαριασμο έυρω na0ως ανακτη μενα
της Alpha Bank ΑΛΦΑ ακίνητα αξίας 54 εκατ
0,00% η Citigroup και ευρώ
4οασε τις ευχαρι
Υπηοεσίες και Έχταχτης Αναγης της Βικτόρια. Η αντιποσοικών της Αυστραλίας για τη
βοήθεια της χώρας της χαι επισημανε παραθετοντας σχετική
αφορά στην πωληση χαρτοανα
εργαλειων που μποοούν να
πτώσεις της πυρκαγιάς στις
αποτελεσματικά | πληγείσες
«Τόσο μα
χια σε μικρομεσαίες
στην υφήλιο, αλλά τόσο κοντά
μας με την αλληλεγγύη σας
οποιώντας | Επίσης,