Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασχενη 3 Αυγουστου
| ApeBu. Φόλ, 411171-Ετος 1420v iTun 1,50
Σελήνη 22 ήμερών Ι Ανατολή ηλίου 630.-Δύσις 8 32.
ΗΤΑΝ Τρίτη πρωί της 24ης-lookiou. όταν apXnouvenomu u a
νυκτερνά δελτία, δέν είχα καμμία ranpogopia
της Έλληνικής Δημοκοατίας
on στη λειτουργία T00 έλληνοοΟ κράτους Έχω
ήσε, πολλές οορές τήν άνατοτελεοματικότητά
120.000 ψήφοι στον ΣΥΡΙΖΑ για παραχώρηση έΟνικής κυριαρχίας!
Η ΜΟΥΦΤΕΊΑ Κομοτηνής
ΤΙ Κυερνησις Τσιπρα έν
4ης Τσίπρας on tl tot Teop
οορισμένον μουφτηδων τοφα της τουρκικης écutep"κής
γιά νά Karavoneel ότι έρχόταν άπό στιγμή σέ
πες κτίριο to όποιο c!ρίσκε.
dens; v
τερματίσει mpouhχών.ecήν τελΑΜοία συνύνΤηas:@pcotco ς.
Mé δεδομίνο μάλ.orgon
av iageEr πρόσοοτο tils atiro p tape m ούζυγο και τήν κόρη του καί ovaκά μικρό μ£7c0dc της ή κατά
μέ tommmsat b αρμογή
ένδεχόμενο νυάλλάξει torvbvéor&κονομικοι κυνόνεςπροτίς μου.tett, Kui
ZF ό tpoto;
"Εν μερει σ.brtu, sioomb uvuklictaietus rint ma
pemont téinthporada eri
oienittikom akinecve
ντονοο
σε ό,τι αφορα στην κίνηση τών
μετυ.itapiiri. Ken arto tov
Πρόξενο. Αν Ε.
01 Τοορκοι ΟΕλουν νά
imittqv Βουλή: ΝΔ ΠΑΣΟΚ.
στά δημόσιο έγγραου με τά
όλους touG ίεροδιδασκάλας
ών ΣΥΡΙΖΑ στά tutapi too
inodlagg μουσουλμάν.ov at
γεο Παιδείας στο μηtovotied
120.000, [email protected] rnsinunorr.
Απόφασις του ΣτΕ
μειώνει τον ΕΝΦΙΑ
Απαιτείται προσχομαςστοιχεων απο τονο 00040 ουμενο
ΤΟΣΑ ΒΒΑΤΟ 04.(15 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
LLTE μετανοίας
ΣΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ έργο το «ΗΠέμ τηΠε 8
ot κό μός αυλλογικής οντότητας nou EXE1 Τήν
ικανότητα να μαθαίνε. 'Η λέΕη np0έρχεται and
λοιμία χρονική η τοχή άκολου6ia, Kai-νος»,
hel άκριβώς την βαθύτερη σημασία της μάθη|
Διακοπές TouQn0KUTQuov
μέ κυπριακά διαβατήρια
τον τουσεχατομμυρίου
του κοι οδηγείται σε νέους Τρόπους
TOO OKE
οκΕoa api w μετατη ivuKOMomaw [email protected] στήν Ter Kia ή "n04ασις ένος "unouproc
ΠΕΝΝΕΣ
ΠΕΡ1EPCA.
A ντό αυτουνού
Σταθεροποιείται ή Ακτοπλοΐα
Ιστορικά ντοκουμέντα | impendimp
«Ο Κερκυραίος
dorauwume (18%),
αλου.
pouh vos 19.000.000