Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[email protected]μ. φύλλου 35.691 * Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 www.tharrosnews.gr
ΕΤος 1190 KAO Η ΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ TI n 1ευρώ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΟΥΑΕΙ
Ξεκίνησαν
ηλεκτρονικά
αιτήσεις Ya
514 θέσεις
Α ΓΙΑ ΟΚΤΑΜΗΝΙΤΕ
ΑΠΟ ΓΚΑΖΙ ΦΡΕΝΟ
η τουριστική κίνηση φέτος
Koduwet
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Καθολικής
αποδοχής 0
Γ. Αθανασόπουλος
ΡΑΚΙ ΤΡΙΦΥΑΙΑΣ
σκουιοδότοιιο στο
Φιλιατρινό φράΥμα
Η πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν στη Μεσσηνία φαίνεται να είναι μη αναστρέψιμη για το υπόλοπό της
και θα συνεχίσει να παρουσιάζει συγκράτηση (για να μην το ονομάσουμε πτώση} σε συγκριση με την προηγού
μενη καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και με την περίοδο πριν από την έναρξη του καλοκαιριο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ θ.KAPKATZOYAHE
Χειρουργός ΩΡΑ Ενηλίκυαν & Παίδων
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΑΗ-ΝΙΑΡΧΟΥ
zalajis
Quolity foods
since 1910
Ειδικευθείς και εξειδικευθείς στη Γερμανία
MmponétpoBa & Χρ. Παγώνη 9, K
ΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΧΑΡΑ ΣΥΚΑ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΊΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1910
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΛΟΓ
Καλαμάτα
T: 2721403010. 6936025771
geokarkas hotmail.com www.karkatzoulisorl.gr
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟ ΖΥΚΟ ΕΧΕΤΕ:
Τηλ. : 2722026012
K.: 69757E2102
enail: stavkarka hotmail.cOM
Σταδίου 10
3-4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΞΕ
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΖΕΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ B
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΟΈΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΛΑΘΟΥΡΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 0ΦΟΑΛΗ ΙΑΤΡΟΣ, MD
ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΑΝ
EAEONOPA
6942513137 ή 2721 0 99641
Υπεύθυυος: Γερονικόλος Μενέλαος
B.E.Κ.Α.Π. ΜΕΝ ΕΑΑΟΣ ΒΑΑΤΖΗΣ Ε.Π.Ε.
Bl.ΠΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙ ΜΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕ ΜΑΣ
ΚΤΕΟ 50%
£93924, 2721112733, dimitiathamail.conm
XANAPINOV | EXPRESS (ΕιδικόςΕΚΠΤΩΣΗ
(Ειδικός έλεγχο$ ABS)
100% ERRnVIKn
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ENAPEH: 9:30μ.μ
L27210-56055
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
Το 1ο ΚΤΕΟ στη Μεσσηνία που μείωσε Tk; Τιμές