Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27099
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
10 μαχαιρι στο
1,0 δισ. ευρώ στην Ennaoa Υια τη
μεταναστευση απο το 2015
KoKKano
Παρεμ ασεις Υια
οομηση σε
περιοχες και
ρίθαλψης, διερμηνείας και
ν Υποδοχής και
όσθετη
του Κέντρο
ην άμεση νομοθέτηση ενός μεταβα
τικου πλαισιου επιταχυνσης των παρεμ
ν αυθαίρετη δόμηση, αχό
ις οποίες εχ
XQ εμούν ανεκτέλεστα πQwt0χολλα, σε πε
υοχές αναδασωτέες, πυρόπληκτες, ρέμα
τα χαοτ0TQαφημένα, αλλά και πQωτόκολχρηματοδότηση θα συμβάλ
λει, επίσης, στη δημιουργ
XTIQ1α, ανακοίνωσε ο υπονο-ΤΕΑ
ρώ διατίθεται στον
Μ ετα
Βεητιωμενο το
οικονομικο κηιμα
των συνθη χων
στην Ennaoa
διαχειρισης συγκεκομε
στα ερο στην ΕΕ
κή Ελλάδα
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέ
ει πρόσθετη χρηματοδότηση έκτακτης βοηθείας 37,5 εκατ.euQώ από το Ταμείο για
ίτροπος Μετανάστευ
επανήλθε τον Ιού
πολιτική, οικονομική χαι επιχε
σης, Εσωτερικής Ασφάλειας και Ιθαγέ
λιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος χαι
διαμ00φώθηχε στις 105,3 (από 102,5) μονάδες, επίδοση που είναι η υψηλότερη από τον Ιούλιο του 2014. Σύμφωνα με έQευνα οικονομιχής συγκυρίας του ΙδQu_
ματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Eρευνών
ποτέλεσμα της
δεικτών των επιχειρηματικών προσδο
Qησιακή στήριξη προς την Ελλάδα είναι
έμπράχτη χαι διαρκής»: τη διαβεβαίωση
αυτή δίνει ο Ευ!ωπαίος Επίτροπος, Αημήτρης Αβ!αμόπουλος, αναφορικά με
την πρόσθετη έχταχτη χρηματοδοτική ε
νίσχυση 37,5 εκατ. ευQώ πως την Ελλά
νταςη
θηκών για τους μετανάστε
Οι ελληνικές αρχές θα λάβουν 31,1 εκατ.
υρώ για την υποστήριξη προσωρινών υπηρεσιών που παρέχονται προς τους με
ειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε
Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη στήριξη όλων των κρα
των-μΕΑων που αντιμετωπ|LOUV μετανα
στευτικές πιέσεις, στην Ανατολική, Κε
στην Ελλάδα.
ντρική και Δυτική Μεσό
(ΙΟΒΕ), η εξέλιξη αυτή ε
Δέκατος τέταρτος μήνας συνεχούς
11ρογραμμα Υια Πανω
από 30.000 θέσεις
απασΧΟΛΙ σης μεσω
αύξηση των νέων παQαγγελιών εξαγω
λιο ο εποχικά προσαΟμοσμένος Δείκτης
αυξημέ
αύξηση των νέων παραγγελιων σε συγκρι
ση με τον Ιούνιο και κυρίως
γωγή, οι παραγωγο αγαθών στην Ελλάδα
για τον τομέα μεταποιησης στην Ελλάδα
(Purchasing Managers 'Index-PMI), τι
τομέας παπροσέλαβαν επιπλέον προσωπικό τον Ιούτάση που παρατη
ρείται από tov Μάιο του 2017. Επιπλέον
σθέτως, η ζήτηση των πελατών ήταν υψηλότερη τόσο στις αγορές τ
εκίνησε την 1η Αυγούστου 2018
ουνιου, και υπογράμμισε εντονη μηνιαι
στις 14:00, μέχρι και την 20η Αυγούστου
2018, στις 12:00, η υποβολή ηλεχτρο
α βελτίωση των επιχειρησια%ών συνθη
χών. Σύμφωνα με την έρευνα του ελλη
ολονότι ασθενέστερη
rkit, η
ς, εσε αμμένουληση μητρατι τού
τι νεται συνεχώς από τον Ιούνιο του
Ok απο την Bundestag via τα 15 δισ
Ogγανισμού Απασχόλησης Ε!
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανέργους, ηλικίας ά
νω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλή
ρους απασχόλησης Χαι για χρονικό διά
στημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δQa
σης «Πορώθηση της
προγQαμματων χοινωφε ους χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της Χατά!τι
σης σε Δήμους, Πέριφέρειες και Κέντ!α
Κοινυνικής !
Ελλάδας
Οι Ελληνες κατασκευαστές χατέγρα
ψαν αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρ
επεχτει νοντας με αυ
ις αλλαγές της Χυβεονητιχής εισήγησης σχετικά με την εχταμίευση της τελευ
απασχόλησης, μέσω
τον τροπο την τρέχουσα περιοοο συνεχους
ανάπτυξης σε 14 μη
ταίας δανειακής δόσης του ελληνικού προγράμματος ενέκρινε η Επιτροπή Π00ϋπολογι
σμού του γεQμανιχού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, σε εχτακτη συνεδρίασή της
Με αυτή την απόφαση, η γερμανική κυβέρνηση μπορεί πλέον να δώσει στον ΕΜΣ τη
συγκατάθεσή της για την εκταμίευση της δόσης των
ελληνικού προγράμματος
υριστών. Η αυξημέν
Σύμφωνα με σχετική α-LALA
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Στο μικροσκόπιο των Αμερικανών επενδυτών η Β. Ελλάδα
  Τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των αμερικανικών επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, επισήμανε η επιτετραμμένη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Μαρία Όλσον, μιλώντας στη δεξίωση που παρέθεσε χθες το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη νέα χρονιά, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, της πρεσβείας και του προξενείου μας, θα αναπτυχθεί ως επενδυτικός προορισμός για τις αμερικανικές εταιρείες, ιδιαί
 • Απολογισμός της πρότασης δυσπιστίας από τον Γ. Οικονόμου
  Για την πρόταση δυσπιστίας, που συζητήθηκε επί τριημέρου στη Βουλή προτού απορριφθεί με 156 «όχι», τόνισε πως αποτελεί «μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, μία συνολική αποτίμηση και σύγκριση, όχι μόνο της πρωθυπουργικής θητείας 2015-2019 και της δικής μας πρώτης τετραετίας, αλλά και της πρότασης, της φιλοσοφίας, της αντίληψης που υπάρχει για την επόμενη μέρα της χώρας, αφού έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Εχει κι αυτό την αξία και τη σημασία του». Την αξία της συζήτησης που διεξήχθη επί τριημέρου στη Βουλή και με αιχμή τις καταγγελ
 • Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για πάνω από 5.000 θέσεις
  Την ημερομηνία διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (ΚΕΔ) της πρόσκλησης-προκήρυξης 2Γ/2022, ο γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην διαδικασία κατάταξης υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023. Ο ι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 43 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε πίνακα που επισυνάπτεται. Τα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα διαγωνιστούν οι συνολικά 108.229 υποψήφιοι (τελι
 • «Φουσκώνουν» οι καταθέσεις των νοικοκυριών
  Σημαντική αύξηση κατά 3,2 δισ. ευρώ στα 141,3 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, έναντι μείωσης κατά 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 4,4% από 4,2% τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν αύξηση κατά 5 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 591 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,8% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις τω
 • Εξαρτώμενη από τη Ρωσία η πυρηνική ενέργεια της Ουγγαρίας
  Η Ουγγαρία θα ασκήσει βέτο σε οποιεσδήποτε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας που θα αφορούν την πυρηνική ενέργεια, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν μιλώντας στον κρατικό ραδιοσταθμό. Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την ΕΕ να περιλάβει τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom στις κυρώσεις, όμως η Ουγγαρία, η οποία διαθέτει ένα ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό τον οποίο σχεδιάζει με τη Rosatom να επεκτείνει, έχει μπλοκάρει την κίνηση αυτή. Ο Ορμπαν επανέλαβε στη συνέντευξη πως «προφανώς πρέπει να ασκηθεί βέτο» σε οποιεσδήποτε κυρώσεις στην πυρη