Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Ανθρωπιστική βοήθεια από το δήμο Ωραιοκάστρου
προς τους πυρόπληκτους της ΑΤΤΙΚής
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60- Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 ΤΦ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1307 Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018
τησεις για
κατασκηνωσεις
ΑμεΑ στον δήμο
Θεσσαλονίκης
Δήμος Θερμαϊκού:
Πεντακάθαρα
τα νερά σε Νέους
Επιβάτες και Ποταμό
Επανομής
Δημόσια Οι ούλευση
υτου ια του οημαρχα
Γαβότση στο δάσος
ραιοκάστρου
για τον καθαρισμό τυ
δασικών δρόμων
για Την ναβάθμιση της κεντρικης Ανορας
S>>> 6
Σημεία καταφυγής των κατοίκων στη Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Απειλητικό σημείωμα για φόλες σε γάτες
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Διασφάλιση επάρκειας
φαρμάκων για τους
δημότεςεκινα καμπανια στο
δήμο Δέλτα
Ανησυχία σε ομάδες κοι-Ι «ορθά κοφτά» πως εάν
νωνικής δικτύωσης φιλο- Ι δεν αποχωρήσουν γάτες
ζωων έχει προκαλέσει ένα! από την πολυκατοικία, ο
απειλητικό σημείωμα που | απειλών ή οι απειλόντες
κοινοποιήθηκε με προέ-1 θα καταφύγουν στη λύση
λευση την Τριανδρία στη |της φόλας, γεγονός που
Θεσσαλονίκη
Το σημείωμα αναφέρει! φιλόζωων
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μεις.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
DANGER
POISON
έχει εξοργίσει ομάδες