Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k-Νόλαος Καραθά ος 1951-1974 18
ρια-Εκβόφια Σταυρίδου L Σ υλ ανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Ispi OSB(1974).
Ap φύλλου 6880-11685 050
Ξεκίνησαν οι εργασίες
E& Δραμιν
Πάνω από 160 αθλητές
Με μεγάλη
επΙΤυχία
To Nevrokopi
Trail 2018
T,πρέπει λουόνοί μας
113H διοίκηση ευργοί μας
του Διοικητηρίου Δρ μας
Απαραίτητες
"Η διοίκησις των Συν)σμών
mon τικού πυρασφάλειας
Αλπεις
Alo πρόγραμμα ο ωφελ ός
Όλες οι θέσεις στη
Συνεδρίασε το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δράμας
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
"ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ"
Δράμα
κής ηλεκτρο υής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ, ο
εκκένωσης οικισμών και περιοχών
του Δήμου Δράμας
amarao n ληση ομέ popy
avaa BET1όναςνημερώσιμε το
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» δε θα κυΑυγοάστον, λόγω σο ντήρησης μηχανημάτων του το τοΤΡαφείου μας,
Τα γραφεία μας aavotngav
φόλλο της g?ημερίδος μας θα κολομετοχής έχουν όλα ο νεργοι άνω των 18
ετών, για ανουκά 30383 θάσος.
Δυσκολίες στην εφαρμογητων σχεδίων
χωρίς ειδική ενημέρωση ο πολίτες
ΣΤ 24 Δράμας, αθ αςαρ ρόντος Ανα
φορές από την Αστυνομία για συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Δρ
K. Νευροκο
τητα Δρουας, καθώς και κάηΕς θέσες για
ΕΤΑ ΑΠΟ όσα έχουν συμβεί στην
ροας ΑΜΘ στη Δράμα
νεκρούς εξαπίας της σημαντικής
Ευχαριστο όμε
μας για την κατανοηση.
YE BOHeHTK0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΝ
υτήρξαν για τον τρόπο εκκένωσης που
ποτέ δεν éYne και άλλα σοΒαρ ζηΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΚΟΔΟΜ
ΚΩΝ ΕΡΤΑΣΟΝ 7
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΤΑΣΟΝ ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ22
YE BOHeQN ΕΛΑΙΟΧΡΟΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ποίηση οε όλη τη χώρα των αρμ κουσμάτων καφετεριών Που Βίσκονταν εηύ
πεζοδρομου, χωρίς την anarroquen άδ@a,
ΔΕΜΟΥΣΚΗΣ 1
ΤΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΤΕΚΤΟΝΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΦΩΤΟ Π.T
26χρονος Γερμανός Καθολικός
|βαπτίστηκε Ορθόδοξος στον Αγγίτη
ποταμό στην Γραμμένη Δράμας
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΜ ΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΠΣΤΙΝΟΥ 4
NANIONOY.
ΠΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥ
YE BOHeHTIKO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
της οδού reupγίου Σταύρου, σου βοκοντα
καταστήματα uyaoquu ού ενδοαφέροντοςθα όση
Την απόφαση να βαπτιστεί χριστιανός
ΥΕ ΕΡΤΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
Ορθόδο Εος, την πήρε πρναπό δύοχρόνο.
ήταν η Μαρία Ταχτσόγλου, μετανάστρια
νηση ήαναπερίγραπτη at' όλους όσοι παουσκάηταν κα αγονείςτου νεοφηστου,
Zo ao μάτων er
του Εζοδρομα.
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΚΟΥΛΟΟΣΤΙΚΟΥ
ζαια και την κατάσχεση τον τραπο καθούΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ TATAΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ρασμένο Σάββατο
λίες Που δΟοκε για την κατάληψη πεζοδρο.
τικά πρόστιμα που Una Ope(οντα από την
εμνηνο οθεσία. Συνολκά mopepov9
μανός με το όνομα
Ντανιέλ, Καθολικός
TEEonMP040ΡΗΣ KAI TOnarPA0ΑΣ 1
TE OKONOMIKOY ΛΟΑΣΤΚΟΥ 1
οι οποίοι μάλιστα δάκρυσαν από συγκ.
|σταντ και 500αspexe και έτσι την βάπτιση παρακολούθησαν πάνω από 120 άτομα συγγενείς κα
Η κατάσχεση των τραπεζοκασμάτυν στη
συγκε«pu ennepon έγινε γατί εμπόδι,ον
τη/ελεύθερη αΕυση των πεζών και η onπτΕή τους ήταν σχετική άδεια από το
στον ποταμό Αγγίτη
YE BOHeHTKON ΕΡΓΑΣ ΩΝ ΚΑΘΑΡΌΤΗ- στην περιοχή της
Γεώργιο του
σης της Θοτόκου της
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΥΕ ΕΡΤΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
Πάτικας-Μασμανίδης
ΔΕ ΕΑΝΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΝ 1
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
νο μανο και μητέρα Ελλη
α που ακο απλήσ στο
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
ξος, ενώ είναι λάτρης της
μα6abe1 και μιλάΕΕ ήδη ελληνικ Αυτή τη
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα