Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 02.08.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6090
Εκθεση του Γενιχού Λογιστηρίου του Κοάτους
ΕγΧΟίθηκε η μετεγ ατάσταση νπήρεσιώ από το Ελληνικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών:
ια ι πρόκατα0%τικα συμπεράσματα ια τη φονικη πυρκαγια
Μία σειρά από επιστημονικά δεδομένα και προχαταρκτιχά συμπεράσματα, σχετικά με τη φονική
πυοκαγιά, έδωσε στη δημοσιότητα το ΠανεπιστήΤέλη 2021 θα
λείσει το εργοστάσιο της
στο Ρέντη
Για το τέλος του 2021 μεταΠρόκειται για στοιχεία που παρουσιάζει το Τμήμα Γεω- τέθηκε το «λουκέτο» στο ε07oλογίας χαι Γεωπεριβάλλοντος χαι το μεταπτυχιακό πρόγο- στάσιο της Bosch Siemens
lausegerate (BSH) στην Ελλά
ου, σύμ40)να με την «ΚαθημεQ
ινή». IlQo ειται για το παλαιό
εQγοστάσιο της Πίτσος που
βρίσκεται στον Αγ. Ιωάννη
αμμα «Στρατηγικες Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Κατασ οοΚλιμάκιο της ΓΣΕΒΕΕ
επισκέφθηκε την Κινέττα
Μεταξύ άλλον, στα συμπεράσματα επισημαίνεται ότι από
τις μαρτυρίες προκύπτει πως δεν υπήρχε έγκαιρη προειδοποιηση απο καποιο φορεα οτι η πυρκαγια πΛησιαςει την
ακτή, κάτι που δείχνει ότι ο χόσμος είχε μηδενικό χρόνο
αντιδράση ς.
Ρέντη στον 11ε4)αιά.
Η συμφωνία που επήλθε
π00χθές, μεταξύ γε!μανικής
οίκησης της BSH και
και η οποία γνωστοποιήθηκε
χθες, πο)βλέπει το λουκέτο στο
EQγοστάσιο να τοποθετηθεί ουστιχα στο τέλος του 2021.
Άρχικά, η γεομανική διοίκηση
Στο πλαίσιο επισκέψεων της ΊΣΕΒΕΕ στις πληγείσες
περιοχές της Αττικής, χθες 30 Ιουλίου 2018 κλιμάκιο της
ΙΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Γενι
κής Συνομοσπονδίας κ. Γιώργο Κουράση, μέλη της
Διοίκησης και επιστημονικό προσα)πικό του Ινστιτούτου
ΜΙΧρών Επιχειρήσεων της ΙΣΕΒΕΕ, επισκέφτηχαν την
πυρόπληκτη περιοχή της Κινέττας, σύμφωνα με σχετική
ανακοινωση
Επικαι00ποιησε τι αδειες
λειτουργίας επτά εταιοειων
πλήρωμών η ΤτΕ
ηθεί ότι τοίχε(αιρησεινοστάσο|
ηθεί ότι το ιστ0Qlno εΎοστάσιο
της Πίτσος θα έκλεινε στο
τέλος του 2018, οι πιέσεις
ωστόσο των ε07αζομένων, των
πολιτικο)ν και η υονητική δημοσιότητα που έλαβε η συγκεχυμένη απόφαση οδήγησαν την
εται!εία να αναθεονήσει, επιΤην επικαιροποίηση των άδειες λειτουργίας σε επτά
σε επτά εταιρείες πληρωμών, προεταιρείες πληου)μών, με κειμένου να παρέχουν και
βάση τις πρόνοιες του προ- υπηρεσίες εμβασμάτών
σφατου νόμου 45372018 όπως προβλέπει το άρθρο 4
της από την εγχοοια πα!αγο)γή
01χιαχων συσκευων. Et(
συμφ(')να
νή», από το 2022 και μετά, η
BSH θα έχει μόνον εμπο!ικές
«Καθημερ
Το κλιμάκιο επισκέφθηκε επιχει ήσεις που υπέστησαν
την πυρκαγιά 2ου διαπίστωσε ότι τα
Επιτροπή
του νόμου,4537/2018
ιστωτιχων και Ασφ
ετα που αντιμετω
πληγεισών επιχειρήσεων της περιοχής «Μάτι», την οποία
ηλιμάκιο της ΙΣΕΒΕΕ επισκέφθη%ε στις 26.7.2018
ιναι αντι(
μας.Οι ε07αζόμενοι ελπίζουν
στικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) Οι εταιρείες είναι η
της Τράπεζας της Ελλάδος. Wor
Services ( πρώην
Greece). KMT, Intel Express,
Every Pay, Αογώ ncu Access
Paymen
Unistreanm
Ειδικότέρα, κατά τη συνεδρίαση της στις 23 Ιουλίου η
Επιτροπή χορήγησε εκ νέου
σχέδιά τ