Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ενωση Ελλήνων Επενδυτών. Μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση της Folli
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5280 Πέμπτη 02.08.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
CNL Capital:
Βιώσιμο το ελληνικό
χρέος έως το 2038
Από αύριο ξεκι
νά η διαπραγ
ματευση των
Διεθνής διάκριση για το τμήμα
αναλύσεων της IBG
MERIT Χρηματιστηριακή
AEll.E.Y., ως Συντονιστής
Κύριος Ανάδοχος της Δημο«CNL Capital Ε.Κ.ΕΣ
-A.O.EE.» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαποαγμάτευση
Χρηματιστηρίου Αθηνών,
αναχοινοονει συμ4 (ονα με την
εγκύκλιο 23/22.06.2004 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
τα ακόλουθα:
Την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018,
ολοκληρώθηκε η Δημόσια
συγκεντ οοτικά στοιχεία
κατανομής που παρήχθησαν
με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών
(H.BLII.) του Χρηματι
στηρίου Αθηνών (εφεξής
«ΚΑ»), διατέθηκαν συνολιτα
κά 400.000 τοχες της Ε ονοΔύο εκθέσεις τον χρόνο
Μετοχές»).
Διάθεσης των Νέων
Διάθεσης»
το σύνολο της Δημόσιας
Προσφοράς (Ειδικοί Και
ανά Ne
Την εκθεση του άρθρου 4 του
ΔΝΤ για την Ελλάδα παρουσίασε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη ο
20%. Είναι ακόμη σε επίτονα
υψηλά επίπεδα αλλά περιμένουμε συνεχιζόμενη πτάση
διά τες Επενδυτές
συνολικά χεφάλαια που
είου Πίτερ Ντόλμαν
Ο κ. Ντόλμαν ξεκίνησε την παοΠροσφορα ουσίαση Exqe
ενώ πολλά έχουν ήδη γίνει, η
ανέρχονται σε €4.160.000
(€10,40 * 400.000 μετοχές)
216.225 Néec Μετοχές (ή
54,06% του συνόλου της
Χατανεμήθηχαν σε Ειδικούς
Επενδυτές και 183.775 Νέες
συλλυπητήριά του στη χώρα, για
τις φονικές πυοκαγιές. «Η
Ελλάδα αξίζει την πλήρη στήρι5η μας», τόνισε.
τοπίσει την «κληονομιά» της
201σης που συνίστατα σε:
_ Υψηλό χρέος
Η Ανεξάρτητη Αρχή διευκρινίζει πως τα νομικά πρόσωτα
αρμοδιότητας τον ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας, ανε
ξίρτήτος του χρόνου υποβολής τον δηλά)σεαν και εφόσον
υποβληθούν μέχρι και τις 30.10.2018, καταβάλλουν τον φόρο
σε τ Εις Ισοτοσες μηνιαιες οοσεις.
εγάλο
χώρα καταγράφει πολλές
δανείων»
χρόνια -ΥΨηλά επίπεδα φτώχ
ειας.Το
αμειου για τη
επιτυχίες μετά από οκτώ
προγραμματων, τόνισε Εχουν
συμπερασμα τον
μηθηκαν σε Ιδιώτες Επεν- | εξαλειφθεί τα ελλείμματα. Η βιωσιμότητα του ελληνικού
Ελλαδα έχει χάνει πιο ευέλικτη
την αγορά εογασίας και πιο
ικούς τους μισθους,
χρέους είναι το ίδιο, σημείωσε ο
κ Ντόλιαν, υπογραμμίζοντας
οτι τα μετρα έλαφρυνσης χρεους
αποκαθιστούν τη βια)σιμότητα
Σχετικα με τα μέτρα που αρμοδιοτητας ΔΟΥ Παλλήνλαμβάνονται για τη διευκολ ης και ΔΟΥ Ελευσινας χε
υνση των φορο ογουμενων τιχα με την ημερομηνια
που επλήγησαν απο
που κατανεμήθηκαν τελιχο
στους ιδιώτες Επενδυτές το
απομαχουν
ό τις πυρκαταβολής τον δόσεων
φραγμοί στις
ρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 αρμοδιότ
συνολική ζήτηση από τις Ιπροϊόντον και υπηρεσιών
αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει βαιες.
κατά τη Δημόσια Προσφορά, αποκατασταθεί η ανάπτυξη Στα συμπεράσματά μας, ινιζει τα εξης:
στην Τιμη Διάθεσης, ανηλθε καθώς το ΔΝΤ προβλέπει σημείωσε, υποθέτουμε μέση Πολίτες και επιχειρησεις
σε 227.292 Νέες Μετοχές. | αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% ετήσια ανάπτυξη 1,8% μακοΣυνολικά, υποβλήθηκαν 21 φέτος και 2,4% το 2
Ωστόσο,
°πρόθεσμες
παραμένουν αβεΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευκο- ητας τον ΔΟΥ Παλλήνης
και ΔΟΥ Ελευσίνας,
Ιανε- οχρόνια και μέσο ποατογενές
ογία έχει υποχοοήσει κοντά στο
πλεόνασμα 1,5%