Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετουμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιοΥραφία
στο ν. Κιλκίς
eigisis.gr
ΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ
Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4683-0,50 ευρώ
"Potiche" στο Θέρινό
Σινεμά του Δήμου Κιλκίς
Παράταση στην ανάρτηση ;
των δασικών χαρτών
σελίδα 3
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΡΗΝΟ
δεν χρειάζεται αντιπαρίθεση
Του Δημήτρη
(Μήτου) Ιωαννίδη
τ. Συντονιστή
Σχολικών
Συμβούλων ΠΕ
σελίδα 7
Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και για το δήμο Κιλκίς
σελίδα 6
Επιμορφωτική Κιλκίς: Διακρατική
συνάντηση στην Πορτογαλία για
την ανάπτυξη ικανοτήτων STEM
Απέβίωσε |
σελίδα 9
λαμπος
Μώνσίδης,
πρώην
πρόεδρός
του ΚΤΕΛ
Κιλκίς
Ό διαχοο ικός λόγος
του πρόφήτου Ήσαίου
σελίδα 3
σελίδα 5