Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η εφημερίδα των συντακτών: Αυθαίρετα και μάντρες στο στόχαστρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
EAPTHTH EYNETAIPIETIKH AnorEYMATINH EOHMEPIA
Tetaptn
Αυγούστου, 2018
Eto Go / Ap. φύλλου 1.678
Ευρώ 1,30
www.efsyn.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΊΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ
Αυθαίρετα και μάντρες
στο στόχαστρο
ΣΥΤΚΡΟΤΕΊΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΒΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
ομοθετικές ρυθμίσεις για tn διόρθωση των οικιστι
κών στρεβλώσεων θα ανακοινωθούν σήμερα και θα
κατατεθούν στη Βουλή μέσα στο επόμενο δήμερο από το
υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων δημιουργείται
Task Force για to Μάτι ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίες
yia tnv έκδοση τών πρωτοκόλλων, τα οποία απαιτούνται
για να κατεδαφιστούν οι μάντρες που έχουν κατασκευα
EEA. 12-13
στεί κατά μήκος των ακτών.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΝΤ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΦΑΟΥΑ ΤΗΣ Ν.Δ.
Κατόπιν ενεργειών της;
ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ανάβει φωτιές
για το χρέος
Το ΔΝΤ υηοστηρί
ξει ότι το ελληνικό
χρέος Είναι βιώσιμο
ώς το 2038, διαφω.
νοντας με τα υψηλά
πρατογενή ηλεονά.
σματα Που επιβάλΕκλεισε ξανά το μάτι
Η Ν.Δ. ηαρουσίασε τις βοηθητικές ενέργειες της ΕΕ
σαν δικό της κατόρθωμα. Σκληρή ΕΝίθε on Xapiton.
Τους αδειάζει η επιστολή tnck. Kptoou EL 6
στους ιδιώτες
Ο ηρόεδρος της Ν.Δ. ξεδηλωσε χθες
on tou ιδωτικού τομέα στο
εταίροι και έχουν
μΕγάλο κόστος στην
avántuEn EEA. 26-27
φορούσαν στο διαδίκτυο
και τον φιλικό tou Tino
όλες αυτές τις μέρες
επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Ενώ ηήρε
an°στάσεις and
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Πέντε απαντήσεις για την τραγωδία
ipontuv nupKayuiw του 2007 anonv κυβέρνηση Καραμανλή, .
τα θερμόμετρα
από τον Αρκτικό
Κύκλους την
ιβηρικη LEA, 22-23
H anal/τηση της
IEA 4-5
Τα κυ δικοπο.nμένα συμπεράσματα της μοναδικής έως
σήμερα επιστημονικής έρευνας για tnv nupκαγιά στην
Ανατολική Αττική.
ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
EEA. 10-11