Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤETAΡΤΗ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5522
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Παίρνει Σουμά
με υπογραφή
Βεργέτη

σελ.: 12

ΣΕΛ. 17

σελ.: 13

ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ

www.xronikadramas.gr
Να ξεκαθαρίσει η ΔΕΗ
αν θέλει βεβαίωση ή άδεια
χρήσης νερού για
το αγροτικό τιμολόγιο

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Ξεκίνησαν
την
προετοιμασία

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

24

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η

υποβολή προς έγκριση
του
Σχεδίου
Σύμβασης Συγχώνευσης
της
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.
Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΣΥΝ.Π.Ε.
με απορρό-

Σύγκρουση φορτηγού
με Ε.Ι.Χ. χθες το πρωί
στη Φτελιά

φηση της δεύτερης από
την πρώτη, θα γίνει στην
διάρκεια της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των
μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας.
Ο πρόεδρος του ΔΣ της
Συνεταιριστικής Τράπεζας
Δράμας κ. Χαράλαμπος
Αλεξανδρίδης απαντώ-

σελ.: 7

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

148.635 ευρώ για την
Διεύθυνση Δασών Δράμας
σελ.: 6

θα γίνει στις 27.08.2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα
19:30 στο Δημοτικό Ωδείο
Δράμας.
σελ.: 10

DRAMAICA YOUTH FESTIVAL

Από εκδοτική εταιρία
ζητείται άτομο
για διανομή εντύπων

Για 14η χρονιά
στα γρασίδια
της Αγίας Βαρβάρας

Εργασία συνεχής με ασφάλιση.
Απαραίτητο δίπλωμα
οδήγησης μηχανής.
Βιογραφικό στο e-mail:

[email protected]

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

ντας σε σχετικό ερώτημα
των “Χ” επιβεβαίωσε
μεταξύ άλλων ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

σελ.: 8

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]