Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΥΠΕΝ: Ξεκίνησε η υλοτόμηση στην απαλλοτριωμένη ζώνη
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5279 Τετάρτη 01.08.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
Handelsblatt:
Αστερ
Στα 2,8 εκατ. αυξήθηκαν τα κέροη
αεξαμήνου
Πάει για νέο ρεκόρ Ελλάδα
στον τουρισμό
μακροπρόθεσμη
σιμότητα του
χρέου
Το πεδίο μέσα στο οποίο οι
θα σταθμίσουν τη στάση τους
ανάλυση βιωσιμότητας του
ελληνικού χρέους (DSA) από το
οποίας θα γίνουν σήμερα στην
Ουάσινγκτον
εράρη μη έκθεση του άρθρου 4
του ΔΝΤ αναμένεται ότι θα ε
βεβαιώνει τη μεσοπρόθεσμη βιογια τις τραπεςες η Moodys
του ελληνικού χρέους,
κεντρικο
αναφοράς για τις αγο ές από τις
οποίες θα εξαρτάται πλέον
Ελλάδα. Το χρέος θα χρίνεται
βιώσιμο μεσοπρόθεσμα μέχρι το
2032, ενώ μακροπρόθεσμα θα
υν αστερίσχοι.
Το ΔΝΤ εχτι μάται ότι θα εγείρει
224,62 εκατ.ευρώ
σιμότητά του το διάστημα από το
2033 έως το 2060 χαι θα πετάει το
» στους Ε1
οποίον έχουν δεσμεαπαραίτητα | --Έτέρασαν τι 28.000 01 υπαγώνες
ΟΛα τα
μέτρα, αν urτάρξει
Παρ όλο που η
άρθρο 4 είναι μια προβλεπόμενη
διαδιχασία του ΔΝΤ, η χρονική
στο «Εξοχονομηση χατ' οικον 11
έκθεση για τ
που αναχοινωνεται ειναι
ιδιαίτερα σημαντικη για την
Ελλάδα, η οποία βοίσκεται μια
την υπαγωγή επιπλέον 14.709
| αιτήσεων, για τις οποίες ο επιλέ
βάσεων αντιστοιχεί σε 224,62
Σημερα, συνεδρίασε η Επεν- ταπεζες, ενω για τις υπόλοιπες
δυτική Επιτροπη και ενέκρινε το ποσό πέραν της επιχορή?
ησης θα καλυφθεί με ίδια κεφά
λαια. Όπως χαι στην προηγουμενη υπαγωγη, η συντριπτική πλειονοτητα των αιτήσεων
αφορά τα χαμηλότερα εισοδήτου τελευταίου προγρυμματος
βοήθειας από τον ESM χαι από
τις 21 Αυγούστου και μετά η | ELuog πρου πο ογισμος παρευαξιολόγηση για την πρόοδο που
σημειώνει στις μεταρρυθμίσεις
(«κοοινα» δάνεια, ηλεκτρονικοί
εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη
| 175,03 εκατ. ευρώ)
πλειστηριασμοί, αντικειμενικές
κατοικίες χαμηλής ενεργειακής
κατηγορίας. Οι δικαιούχοι μποεκινησουν αμεσα τα
έργα για την ενεΟΥειακή αναβά
Ο οίκος βλέπει αύΕηση του ΑΕΠ χατά 2% φέτος και 2,2% το
2019, λόγω τουρισμού και ισχνρης αύξησης των εξαγωγών
Αναμένει μείωση των κόκκινων δανείων, «αστερίσκος» οι
αναβαλλόμενες qo00nyinéc απαιτήσεις.
τιμές αχινήτων, ιδιωτικοποιήσεις
Ξεπέρασαν ήδη τα 400 εκατ.
ινεται πλέον χαι από τ
εύσουν στην οικονομία άμεσα,
στο πλαίσιο του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον 11».
Εκτός από την ανάλυση βιοθμιση των χατοικιών τους.
σιμότητας του ελληνικού χρέους,
το ΔΝΤ με την έχθεσή του αναμέ
Συνολικά, οι μέχρι σήμερα υπα
γωγές ανέρχονται σε 28.211,
καλύπτοντας περιπου το 50%
του προϋπο οισμου της αμεσης
ν το να στελνει η ηρά μηνυμα
τα. Θα επισημαίνει
εργασίας δεν αντέχει επι
στο παρελθόν, θα βγάζει
Σημερα. συνεδριασε η Επενδυτικη Επιτοοπη και ενεκρινε
την υπαγωγη επιπον 14.709
Σε θετικό από σταθερό αναβάθμισε
το outlook του ελληνικού τραπεζι
χού συστήματος η Moody's,
H Moody's εκτιμά οτι η ελληνική
οικονομία θα διατηρησει το θετικό
της momentum την περίοδο αυτή
στροφη
κινη χάρτα στην επαναφορά αιτήσεων, για τις οποίες ο επιλε- ενισχυσης του προγράμματος.
των συλλογικών διαπραγμα ξιμος προϋπολογισμός παρεμ- Συγκεκριμένα, ο επιλέξιμος
τεύσεων και θα εκφράζει | βάσεων αντιστοιχεί σε 224,62 προϋπολογισμός παρεμβάσεων
αντιρρησεις στην αυξηση του
εκτιμώντας ότι τα ρίσκα χρημα- κάτι που θα εξαρτηθεί από τη στάση
τοδότησης και ενεργητικού των της κυβέρνησης και την αποφασιελληνικών τραπεζών θα βελτιωθούν στικότητα της να προχωρήσει τις
τους επόμενους 12-18 μήνες, εν δομικός μεταρρυθμίσεις, ώστε να
εκατ ευρω δημόσια δαπανη για το συνολο των αιτησεων μέσω βελτιούμενου αλλά ακόμη προσελχύσει περισσότερες ξένες
ου μισθού καθώς οι 175,03 εκατ.ευρώ)
είναι 414,8 εκατ. ευρό (δημόσια
δαπάνη 298 εκατ. ευρώ). Σε
περίπου ενα μήνα, αναμένεται η
χατοοτατ
προβληματιχού λε
βάλλοντος.
ίχνουν ότι r
Στις αιτήσεις, συμπεριλαμβαστηρίξει αυτή τη στιγμή μια αναπροσαρμογή τον μισθών
Ι νονται 11.263 αιτησεις οι οποίες
έχουν λάβει προέγκριση γωγών
δανείου από συνεργαζόμενες