Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Tercem 1 Αύγουστου 2018
| ApeBu φόλ, 41115 l'Eroc 142ov i Tun 1,50
Σελήνη 20 ήμερών Ι Ανατολή ήλίου 628-Δύσις 8
Οι ΑΝ8ΡΩΠΟΙ και ai κοινωνίες που έχουν στοιsal pasmo
Έχει το άκαταλόγιστο
λόγω ή λικίας
άνθρωπνης διάνουας καί τών απευαριΑμων
ίς ανατροπές θεομηνίες, κάποιου άλλοι
βουν τά μέτρα τους οε αύτόν τόν βίον η τόν
άποτελ
ο ου τε ς
ορκά μες δ χ
Βερναρδάκης. Αντηθείτε τον Αλέξη, είναι μόνο 44 . Πρωτοφανής δηλοους ί πουργού
άνίσχυρα στίς υνάμεις της φύσεως, oi vaστατεύσουν καί την αυυνότητα ν κερδίοουν,
κατακτήσεις ηού καταστρέφει Kanif αλισμός
καλοί
νθρωποι είνα στην κυβέρνησιν
Κατα συνεπεια όλοι έχουν cue0νες πέραν
νις τής πολιτικης εύ0ύνης
νης σημαίνει
μερακτη ditτο περιεχόμενον τών ίσχυρισμών τους άλλά
τους είνοι μάλλον neptopoue νος
Εφέτη άνα201τή
ζητεί ο Μητσοτάκης
Και παραιτήσεις για τις πυρκαϊές
Ατελείς χ(ορισμοί
ΓΙΝΕΤΑΙ λογος Υι τόν χυασμό κρατους καί
feηκε στη Γαλλία, τά Πρατα χρόνια τοϋ είκοοτο
poh(τηρα του τού άηοδίδεται. Παραδειγματος
τό ταλαιό καθεστώς 'Ετου για 2% περίπου έχοτομμύρια κατοίκους των νομών amov οί θρη.
μέχοι και το 2(
Κατσικάρης
ΓΙΑ τήνμακροερ.ei μη βυοοιμοτη0e to i Χρωυζ
ΣΠΙΝ MCKNu toG μυοακι", οτονμαγικο κοουο τοο
δρος trs raA1ής Δημοκρατίας ν
μετέχει στη
Οπουτεϊ
Μεγάλη άνατα0ακή και μια παλιοκατάσταση
toe B. Γ. Παπαδάκη (σελ.8)
«Ο μποέμ διδάκτωρ