Πρωτοσέλιδο Χανιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9-Χανιώτικα νεα
Α, ΦΥΛΛΟΥ 15523
TETAPTH 1.8.2018
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
www.haniotika-nea.gr /e-mall: [email protected]
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ
Σύγχυση με την ερχόμενη
Παγκόσμια ελαιοπαραγωγή
Απειλή J1υρκανιών
Ζωηρό φανεται να etval to cv6ιαφέρον που οδηλώ.
νεται σχετικά με τις rpolepe1ς της παγκόσμιας και ιδιμενη περίοδο 2018-19.
Αναγκαίος ο άμεσος
καθαρισμός της εθνικής οδού
Ωστόσο, ο" rtpgle KK διαφόρων popdov, κυρίως ιδιω.
τικόν που txoov ανακο wueet μ6 τώρα απέχουν πολύ
μεταεό τους για αρκετές χώρες
Στο μεταξ , σκαλί , σκαλί ανεβαίνουν οι τιμές παραγωγού στην Kpftn και σεις άλλες ελαιοπαραγωγκές περιοχές της χώρας, αλλά βρίσκονται ακόμη πολύ
Χαμηλά σε σχέση με τις τιμές ΟΕ Ισπανία και Ιταλία.
Αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι ο ελαιοτουρισμος δη.
λαδή η επίσκεψη τουριστών σε αξιοθέατα, χώρους και
eyκαταστάσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό
Ελιάς, απλώνεται στην ενδοχώρα του νησιού.
»IA 28-29
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
Δύσκολη χρονιά
για τη δακοκτονία
» Επισημάνσεις του διοικητή Κρήτης
της Πυροσβεστικής σε συνεδρίαση της ΠΕΔ
ην ανάγκη να Ytvei άμεσα καΒορισμός tou ΒΟΑΚ
σεπερυπτώοειςπυρκαγιών, ζητούν αυτοδιοικητικο(του
αποτα
ομον και τα πάρκιν κα
οταντο
pa96x
vn tou δρόμου και τα πάρκινγκ αποτεώνιας μ6-01 πρόσφατες πυρκαγιές αλλά και η ανάγκη λήψης μέΟι πρόσφατες πυρκαγιές αλλά και η ανάγκη λ φηςμέ
omepupepe!ακός διοικητής Κρήτης τον Πυρο e στικών
σης της ΠεριφερειακήςΕνωσης Δήμων ΟΠΕΔ) Κρήτης
μεΥάλων πυρκαγιών σε Αποκόρωνα και Πλατανιά. Του
όκαναν στάχτη Τερισσότερα από 9000 στρέμματα Υης.
Στο μετοα) τηνκάθοδο ενος ελικοπ ου τύπουΕρικοον
στην Kptrn, προκειμένου να μπορεί άμεσα να επιχειρεί
χείο Αποκορώνου στις Βρύσε
Η συ ήτηση για τα aropp(μματα στην c0vuch οδό 01.
νησε μετάτοπρόσφατορεπορτάζτων"Xavaanoo wv6uw .
Με αστείρευτη
96χρονος Ανδρέας Πολυθέληση ο
ΝΤελ. 4-5
όλο to φαράγγι tns Σα.
μαριάς και μιλά στα
"X.ν. για την εμπειρία
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Συνεχίζονται οι ταυτοΠΟήσεις τών θυμάτων της τραγωδίας
Te 15
ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
Πολύωρη διακοπή
1/08-9/08
ρεύματος στα Χανιά . Σαμαρά
διαβάστε ακόμα
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
POAAKINA
Ελληϊκά το κιλό
σε νέα και παλιά tOvIKA οδό
. Ανασχηματισμός :0cconv nepiptPna Κράτη
Κόμβος η Ταοδος για τις YnnPc01ες
Πολιτικής Προστασίας
-40 %
* Στήριξη στο ΔΗΠΕΘΕΚ από tnv ΠΕΔ Κρήτης
Μουσικά ακούσματα στον Νομό) ανίων
KELLOGGS
Special K 375YP
Σελ, 53