Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27097
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Fraport:Κπεριβάλλον
Π. Μοσκοβισί: «Κάναμε λάθη»
τοσο εηκυστικα οσο
στην Ennaoa
Το ίδιο και οι προκλή
σεις συμΠηηρωνει ο
Υποτιμήσαμε το μέγεθος του προβλήματος και χάσαμε χρόνο
ως νεα εργα/εια για να αντιμε
Στεφαν Σουητε
σης, μεταξύ 2008 και 2009, υποΩστ
1 αργοτερα χασαμ
χρονο οταν επρεπε να αναπτυ
πρότζεκτ οι προκλήσεις δεν ήταν τόσο
μεγάλες και παQάλληλα η χώQα και το
περιβάλλον τόσο ελκυστικά όσο στην Ελ
λάδα. Η Ελλάδα έχει τερα
μετώπιση της χρ
τας που χρηματοοοτειται απο τα
Αυτή είναι η Ελλάδα:
θα μπορούσε να είχε αντιμετω
πιστει ακομη καλυτερα» επιση
ουρες μΠροστα arlo
στριμως101 στις
ολοκληρα
δραστικά κάθε μορφή ενός Grexi, μιας ε
ξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη
«που δεν θα ήταν μόνον μία τεράστια ζη
μία για την Ελλάδα, αλλά ένα
ια ολόκληρη την Ευρωζώνη, έχοντας
ότι τώρα υπάρχει πάλι ανάπτυξη, ότι η αξενοδοχεία
Ακόμα και οι πυρκαγιές δεν
επηρεαζουν τον τουρισμο,
αναφέρει η Handelsblatt
η διαδικασία των μεταρριθμίσεων, ω
στόσο έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και νλουθεί να είναι πολύ υψηλή-ενώ παρατηρεί πως οικονομική κρίση στην Ελλάδα
υπήρχε ήδη πριν από την έναρξη του προ
ωνική δι αιοσύνη χαι οι Ελληνες θα
1 ΧΟποι τους, τονι
ζει ο EuQωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος
για την οικονομιχη και νομισματική πολιτική, IILEQ Μοσκοβισί, σε συνέντευξή
Κατά την
οδήγησε
ομα και οι πυρκαγιες στα πεQ1χω
αλλά αντίθετα η κρίση κατέστησε ανα
γκαίες τις μεταρρυθμίσεις, χωρίς τις ο
ρωποι εχασαν
στηκε εναντίον ε
νός Grexit και δεν ήταν
όπως σημειώνει, η κρίση θα ήταν ακό
νον που υπο
σμό. Εξαιτίας των καταστροφών από τις
μένη αποκλειστικά στην Ελλάδα
ότερη
ΤΟΨή του, μό , Βόλγφγ
πισημα
πουργ
γορές εμπιστεύονται και πάλι την Ελλά
δα, η οπο
ε λάθη, τα 05
ιστών Χατά 10,5% στο
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Α
φευχθούν, όταν κανείς αναπτύσ
πάειατηρεω οτι ο τουειαπκότη ομέαση ση
Τελευταιες εκτιμησεις. Περιπου 12.600 καμένα
στόσο η πτώση της αξίας της του0%ικής
στρεμματα στην ανατ. Αττικη
Ντίσελντορφ σημειώνει
Στη Μανδρα το Πρωτο
εηηηνικο ερΥοστασιο
των 1.260 εχταρίων (12.600 στρεμμάτων)
Η εκτίμηση αυτή έγινε κατόπιν επεξεργασίας της δορυφορικής εικόνας
rldview-3
σης (30 εκ), η οποία ελήφθη τρεις ημέρες
μετάτο γεγονό
ο Κέντρο Διαχείρισης φυσικόν Κα
ταστρόφών BEYOND του Ινστιτούτου
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Αιαστημι
κών ΕφαQuoγών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑ
AAET) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) συνεχίζει τη χαQτογράφη
ση των καμένων εκτάσεων στην ευρώτεQη περιοχή γυ!ω από τον οιχισμό Μάτι,
χοησιμοποιώντας συστήματα Drones/
UAV υπεουψηλής χωΟκής ανάλυσης
Κ. Κρέτσον: «Εως και 95% μπορεί να
φτασει η χρηματοοοτηση των ΠΑηΥεντων
περιοχων»
ανεμογεννητριών
Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα
αγοράς ενέργειας, που πε
αλαμβάνει τις ενέργειακές κοινότητες,
την μετατροπή των καταναλωτών σε πα
Qαγωγους, την ενισχυση των ανανεωσι
μων πηγων και της αποχεντQωμένης πα
μένου να παρέχει πο
Qείς χάρτες αποτίμησης της ζημιάς σε ε
πίπεδο ακόμη και μεμονωμένης ιδιοκτη
Ελλάδα μπιοεί να επωφεληθεί με ποσοστό συγχQηματ οδότησης 95% από το Τα
μείο Συνοχής για το έQ70 ανοικοδόμησης των πυρόπληχτον πεφωχών, τονίζει με δήλωσή της η επίτροπος lleQ1qEQειακής Πολιτιχής, Κορίνα Κρέτσου, που δημοσιεύεται στην
επίσημη ιστ
«Ε χω ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον αναπληρωτή υπουργό
μου είμαστε διατεθειμέ
αφορούν την Ελλάδα στο πλαίσιο
ε λεπτομερή ε
Αλέξη
υ το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο
κατασκευής ανεμογεννητρίων, στην
κτίμηση των ζημιών στην Ανατο
χή, χάνοντας χρηση δορυφοοικης τηλεπ
να αΜαξουμε τα επιχειρησιακα προγραμματα π
κών αρχών

Τελευταία νέα από την εφημερίδα