Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
01 EpuOpi!ευκοι νια κεντρικά χαφ.
IPOEBHKE
KAMIEL Εκέφεις ΜΑΡΤΙΝΕ και νια «δεκάΡΙ)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 10 Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 AP. ΦΥΛΛΟΥ 127 ΤΙΜΗ: 1.20€
))σελ. 12-14
[]1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΟΝΗ
Το 4 στοιχεία στα onola επεμεινε ο κ00uts του
Τριφυλλιού στο npu το στάδιο tns προετοιμασ|as
fb.com/Efimerida
Η «LIVE» ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΊ
ΤΟΝ ΠΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΕΠΙ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΚΕΛΗΣ
ό μας στοίχημα
να κανουμε Πραα Το οραμα
PEKOP
MENTAETIAE
Έσπασε το φράγμα των 10.000
στις κάρτες διαρκείας
lllllIE10110K11ειστικά στη «Live Sport" νια
mv np0000 των έρνων στην (AIA-1001A"
AEK CHAMPIONS LEAGUE
EDERDE 11ου «χτίζει» ο ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ VII Tu npOKDIIIITIKa
«Bilé!!ει» 11000 0 MIIOIE, Παίρνουν χρόνο AAHD ΚΟΙ ΠΟΝΣΕ
«ΒΑΣΊΑΙΚΟ» EPTO ZOHE
ΞΑΝΑ ΣΤΟ !
ΤΡΑΠΕΖΙ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
EKAEH
AEMBPON TZMAp
asd 10-Il
ged. 28-29