Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ήμερα !
Δήμος
Ξεκινά καμπάνια στο δήμο Δέλτα
Διασφάλιση επάρκειας φαρμάκων για τους δημότες
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242 778 ΤΦ.: 1 E . Αρ.Φύλλου: 1305 Τρίτη 31 Ιουλίου 2018
Open Maly
στο Ωραιόκαστρο (;)
σε συνεργασια με τον
Εμπορικό Σύλλογο
Εκκλησία και Στρατ
πρωτοι
στην εμπιστοσυνη
των πολιτών
της Θεσσαλονί
Το πρόγραμμα
των εκ ηΛωσεων
στην Καλαμαριά τη
μεγάλη γιορτή της
Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος
απο αστυνομικους της θεσσαλονικ
S>>> 6
καταδυτικές βουτιές πλάι στο
Σέιχ Σου!
Αυξάνονται τα δρομολογια λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΘ
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
γκαινιαστηκε νεο
πυροφυλάκιο από τις
εθελονικές ομάδες
του Θερμαϊκού
Τροποποιείται το θερινό Ιμή. Τα συνολικά δύο λεωφ-1 λεπτά περίπου από 60
πρόγραμμα λειτουργίας της! ορεία της γραμμής, θα1 λεπτά που ισχύει σήμερα
λεωφορειακής Γραμμής | πραγματοποιούν 32 συνο-Ι Ως ημερομηνία έναρξης
No 79 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-ΚΤΕΛ | λικά δρομολόγια έναντι των! εφαρμογής του νέου προΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ). Συγκεκρι- 1 γράμματος και η προγραμ- ορίζεται η Τετάρτη
μένα δρομολογείται ένα ματισμένη μέση συχνότητα! 01/08/2018
επιπλέον όχημα στη γραμ-1 διαμορφώνεται στα 30
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
16 του υφιστάμενου προ-Ι γράμματος δρομολόγησης