Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνω μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Ιουλίου
Αριθ. Φύλλου 5584
Τιμή φύλ. : 0.15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
| | Δήμος Κοζάνης:
BOATAIPO
Οριστικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους
επιταγών εισόδων (voucher) σε παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΠ, ΠΕΠ-ΑΜΕΑ)
Σελίδα 1
Συνεδριάζει η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Τετάρτη 1 Αυγούστου
Τέλος χρόνου
Σελίδα 11
για τις Φορολογικές δηλώσεις
Εκλεισε τα μεσάνυχτα
η ηλεκτρονική ηύλη του
Taxisnet για την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων
2018. Σήμερα εκπνέει και
η Προθεσμία για
την Πληρωμή ins nputns
860ns του φόρου εισοδήματ0s
Χαρτόσημο
στις συναλλαγές
Τι πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι
Σελίδα 12
Εγκρίθηκε
το πριμ συμμετοχής
στις ερασιτεχνικές ομάδες
του Κυπέλλου Ελλάδος! "
Διεύθυνση Αγροτι.
κής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Σελίδα 4
Κοζάνης
Καυση
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Παιγνίδια
επί πτωμάτων
της κα.
λαμιας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΤ roro1m
Η συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης ήταν μια καρ
κατούρα ενημέρωσης
Το πιο ενδεικτικό στοιχείο της επικοινωνιακής
προσέγγισης με την οποία η κυβέρνηση αντιμετω.
πίζει τα προβλήματα ήταν η «συνέντευξη Τύπου»
την περασμένη Πέμπτη (26.7.2018). Δεν αναφερό.
μαστε μόνο στις ζωγραφιές πάνω σε Google Maps,
τις οποίες βάφτισαν «δορυφορικές φωτογραφίες.
ντοκουμέντα για τον εμπρησμό». Πρέπει να σημει
ώσουμε το.γεγονός ότι ο,κυβερνητικός
εκπρόσωπος ζήτησε από τον διευθύνοντα
Η Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και κτηνια
τρικής Π.Ε. Κοζάνης.
υπενθυμίζει στους καλ
λιεργητές τις δυσμενείς
συνέπειες που επιφέρει
στο έδαφος, στο περιβάλ
λον και στην υγεία των
ανθρώπων το φαινόμενο
της καύσης της καλα.
Σελίδα 9
συνέχεια στη σελίδα