Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες ο:ΑΓΓΕΛΙΕΣ
®, στις σελίδες 12 & 13
Αλληλέγγυο στους
| Πυρόπληκτους της Α τικης
ΚΥ Αρεόπολης >σελ.7
Νέο μεταπτυχιακό
του TOAA Enapmc-atM
ΑΕ Σπάρτη: Τρείς
μεταγραφες και ενημερωση
για εισιτήρια διαρκείας >σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Tpfm 31 Ιουλίου 2018 | Έτος 23° | Αριθμός 5455 | T4 φύλλου 0.50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
οδικό δίκτυο, σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιεροί ναοί
Πρωτοβουλίες
«Πέρασαν» 14 λακωνικά έργα τηςη ppépc
από το ΠΣ της Σπαρτης
για το 6ο Δημοτικό
Σχολείο Σπάρτης
νουμε Πρωτοβουλίες για να
γίνει το 6ο Δημοτικό Σχολείο
Σηάρτης Πραγματικότητα» τόνισε ο Περιφερειάρχης Π. ΤοΤούλης κατά τη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σπόρτη !Διοικητήριο)
αρασκευή 27 /7
περιφερειάρχης unoYpapμισε ότι από το 2011 ο ίδιος
ηροοηύθησε να βρει λύσηστο
ΠρόΒλημα της μελέτης του
έργου, η onoia είχε ηροκηρυχθεί από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
Βρισκόταν σε τέλμα λόγω αλλεπάλληλων Προσφυγών «Το
ενέταξε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας, δεν μπορούσε ωστόσο να λυθεί το
ηρύθλημα της ανυπαρξίας της
| μελέτης» όΠως δήλωσε σχε
Με συνολικό προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ
Την Παρασκευή 27 Ιουλίου
συνεδρίαση συζητήθηκαν και
εγκρίθηκαν σημαντικά θέματα
Που αφορούν την Λακωνία,
°περιφερειάρχης Πελοποννή,
σου κ. Π. Τατούλης και η οντηεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Αδ.
Τ α ετέα εξέφρασαν την κανο
noinon τουςΥια την έγκριση των
παραΠάνω έργων και μελετών
τον ono o orpound λογισμός
ξεπερνά τα 6.000.000 ευρώ και
η κατανομή τους περιλαμβάνει
εκτός από συντήρηση οδών,
ηλεκτροφωτισμούς και σήμανση οδικού δικτύου, Βελτίωση
εγκαταστάσεων, επισκευή και
ανάδειξη
ναών, ava80θμιση ηολιτιστικό
κέντρου, μελέτη νέων σχολικών
μονάδων και κατασκευή έργων
η σ σε οςΑΜΕΑ σε λ
μονάδα. Επισήμαναν δε ότι "η
Περιφέρεια με ηρογραμματίζει
και πραγματοποιεί στοχευμένες
δράσεις με έργα και μελέτες nou
έχουν ως αποτέλεσμα την Βελτίωση και ασφάλεια των πολιτον nou κινούνται στο οδικό μας
δίκτυο, την ανάδειξη του Πολιτιστικού ano έματος της Λακω
νίας και την Βελτίωση
α λητικων εγκαταστάσεων και
αχλικων μονάδων nou anteλούν υποθήκη για το μέλλον της
ΠραγματΟΠΟιήθηκε η 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Πελοηοννήσου στο Διοικητήριο
Λακωνίας στη ΣΠάρτη.
| τικά.
ΣυμΒουλίου
αθλητικών
ματική σύμβαση μεταξύ της
Περο έρειας, mς ΑναΠτυξια
! κής Εταιρείας Πελοπόννησος
Α.Ε. και του Δήμου Σηάρτης
nou qhop σε το Περιφερειακό
Συμβούλιο, η Περιφερειακή
αρχή θα πληρώσει τη μελέτη
«χωρίς ωστόσο να έχουμε την
αρμοδιότητα. Μάλιστα, αντί η
σημαντικών
ιερών
Στην έναρξη του συμΒουλίου
στην «αίθουσα Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου και
Γιάννη Ρίτσου τηρηθηκε ενός
λεπτού σιγή για τα θύματα των
Πυρκαγιών στην Αττική. Κατά τη
νεολαίας μας», συνέχεια σελ.9
Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τμήματα Λογοθεραπείας & ΓεωΠονίας και ενίσχυση Νοσηλευτικής ΤΟΔΑ
στο ν
Προς αναβάθμιση η Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση στη Λακωνία
να οτικής
γιατί ανταποκρινόμαστε σε
ένα Πάγιο αίτημα της
κοινωνιας και το ικανοποιούμε, εξαπολύει κατηγορίες
Κάλεσμα σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς
περιφερειάρχης τόνισε
και συνεδρίαση του Τμήματος | τέλος ότι η Περιφέρεια
Στο πλαίσιο της ηροσηάθειας
βελτίωσης και αναβάθμισης της
λειτουργίας των δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο Βουλευτής Λακωνίας Σταύρος
Αραχωβίτης και στελέχη της
Νομαρχιακής Επιτροπής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοηοίησαν -στις 22/6/2018συνάντηση με τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αθανάσιο Κατσή. Επίσης, Πρόσφατα, υπήρξε για το ίδιο θέμα
Παιδείας της ΝΕ Λακωνίας του
ΣΥΡΙΖΑ.
1 εξασφαλίσει επίσης τη χρη
1 ματοδότηση υλοποίησης του
έργου, καθώς θα το εντάξεισε
1 Χρηματοδοτικό της πρόΑηδρροια αυτών των ενεργειών είναι η διαμόρφωση μιας
Πρότασης για το μέλλοντηςΤριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη 1 γραμμα.
Λακωνία, στην κατεύθυνση της
βελτίωσης, αναβάθμισης και
σύνδεσής της με τις σύγχρονες Εκδίκηση
Παραγωνικές και κοινωνικές Ι της Φύσης
συνέχεια σελ 8
1 του Παναγιώτη ΖΟυνάκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα