Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 31/07/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Δημοπρασία 6μηνων εντόκων την 1η Αυγούστου
Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου η άντληση 625 εκατ. ευρώ
Βορείου Ελλάδος
Alpha:
Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και απορρόφηση του ΕΣΠΑ
Γιατί μπορεί να «τρέξει»
Εθνικής Συμφωνία
LETEner, με 2% φέτος η ελληνική οικονομία
για χρηματοδοτήσεις(ς
Σύμφωνα με την Alpha Bank, οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
Των NPEs, η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, θα τονώσουν τις επενδύσεις. Η υπέρμετρη φορ.
ολόγηση Περιορίζει τις καταναλωτικές δυνατότητες των νοικοκυριων.
ALPHA BANK
Η επιτάχυνση του ρυθμού μεγε
2,0 ως της ελληνικηςτηκοσ ίαςρ TO
τώοκλε σκάώνσυναλλαγών συμβολή
Στην Κύρια Ανορά Του ΧΑ και Πάλι
οιμετοχές Της Τζιρακιάν
2,3%, σε ετήσια βάση, στο Πρώτο
τρίμηνο του 2018, Προήλθε σχεδόν
των εξωτερικών συναλλαγών σε αγαθά
και υπηρεσίες καθώς η ιδιωτική κατανά
λωση παρέμενε στάσιμη, ενώ η επενουτικη oanavn μειώθηκε σημαντικα,
όπως αναφέρει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank ΑΛΦΑ
0,00% στο εβδομαδιαίο δελΤΙΟ Οικονομικών εξ ελίξεων
Η Σωληνουργεία Τρακιάν γνωστοποίησε ότι στις
26.07.2018 συνεδριασε η ΕΠΙΤροπή Εισαγωγών και
Λετουργίας Αγορών, η οποία αποφάσισε, κατόπιν
σχετικού αιτήματος της Εταιρείας τη μεταφορα Των
μετοχών Της Εταιρείας από την Κατηγορία ΕΠΙΤήρησης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
από σήμερα, 27 Ιουλίου 2018, διότι Πλέον έχουν
αρθει οι λόγοι ένταξης της Εταιρείας στην Κατηγορία
ΕΠΙΤήρησης δεν συντρέχε πλέον κάποιο από τα κριτήρια ένταξης στην Κατηγορία ΕΠΙΤήρησης και το
πιστοποιητικό ελέγχου nou συνοδεύε οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας είναι με σύμφωνη γνώμη
Κρέτσου. Έως 95%
ήσογχρηματοδότησητης
ανοικοδόμησης
>>( 3η
ΠΟυργειο
καταβολή εφα- Ποσό δυ
σκοπιμοτητα, ειναι
Εργασίας, Κοινων- πας έκτακτου βοηθ- μηνιαίων επικουρ- ανακριβές το σημερ- άνευ χρονολογικής
κής Ασφάλισης και ήματος σου με το ικών συντάξεων και νό σχόλιο της σειράς o'amσες
Ko' νων' κής μεικτό χρηματικό δύο (2) μηνιαίων εφημερίδας "Η για κύριες συντα
Αλληλεγγύης έχει Ποσό δύο (2) μερισμάτων στους Βραδυνή"
ανακοινώσει συγκε- μηνιαίων κύριων Πυρόπληκτους σχυρίζετα Πως Το συντάξεις
κριμένα μέτρα συντάξεων, στους συνταξούχους του εφάπαξ έκτακτο μερίσματα από τον
στήριξης Των Πυρ- Πυρόπληκτους ΕΤΕΑΕΠ και μερι- βοήθημα αφορα ΕΦΚΑ,το ΕΤΕΑΕΠ
ΟΠληΚΤων συμπο- συνταξιούχους Του σματούχους του μόνο επικουρικές και το ΜΤΠΥ
λιτών μας από τις ΕΦΚΑκαι
Πυρκαγιες στην
ΑΤΤΙκή. Μεταξύ Πας έκτακτου βοηθ. En°μένως, είτε από
αυτον Των μετρων ηματος ισου μετο αγνοιαειΤε ano nap- Εργασιας εχει, Πυροπληκτους εως
ειναι :
που ζεις, επικουρικες
ΣΤη μια ωρα
MTNY αντίστοιχα
συντάξεις και όχι αντίστοιχ
κυριες.
καταβολή εφαouv Uno
την επιχειρηση σας
ηλεκτρονικα
ουργείο
θα υποβληθούν από
μεικτό χρηματικό ανόηση είτε από επίσης ανακοινώσει 30/9/2018
ΠυροΠληκτους